Diaconie

Dienen, Delen, Doen
De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor elke christen. Zo zijn we herkenbaar als volgelingen van Christus en eren we God.

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom verkommeren achter de geraniums en het Zwitserlevengevoel alleen kennen van de reclame.
Het gaat dan concreet om de aandacht voor hen die honger en dorst hebben, geen kleding hebben, ziek zijn, gevangen zitten, vreemdeling zijn, eenzaam zijn, het gaat om zorg voor de ecologische gerechtigheid en nog veel meer (Mattheüs 25: vs. 31 t/m 46 en Micha 6:8).

Dienen – Jezus omschrijft zijn eigen werk met het woord dienen. Als zijn volgelingen behoren ook wij hierom bekend te staan.
Delen – Het evangelie maakt van ons gulle en delende mensen.
Doen –  Diaconaat geeft handen en voeten aan je geloof.

Wat doet de diaconie?
Als diaconie werken we aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij. Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij bent u, ben jij ook nodig!
De diaconie is vóór alles gericht op een soepele voortgang van het diaconale werk in en door de gemeente. De diaconie is, als het ware, de ‘smeerolie’ in de diaconale motor. Het bij elkaar brengen van ‘helpen’ en ‘hulp nodig hebben’ heeft daarbij een belangrijke rol, binnen én buiten onze gemeente.

Ondersteuning
De diaconie ondersteunt en bemoedigt in allerlei moeilijke omstandigheden op diverse manieren, bijvoorbeeld door het:

 • Geven van financiële steun voor het dagelijkse levensonderhoud;
 • Meedenken bij financiële moeiten;
 • Coördineren van praktische hand- en spandiensten;
 • Doorverwijzen naar organisaties die kunnen helpen, bijvoorbeeld wanneer u te maken hebt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een voorbeeld van zo’n organisatie is Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget;
 • Ondersteunen bij werkloosheid, bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
 • Betrokken zijn bij ziekte en eenzaamheid.

Wanneer kan ik een beroep doen op de diaconie?
Neem contact op met je diaken wanneer:

 • Je problemen hebt om te voorzien in je dagelijkse levensonderhoud;
 • Financiële moeiten je ’s nachts wakker houden;
 • Je ziek of eenzaam bent;
 • Je praktische hulp van anderen nodig hebt;
 • Je je baan hebt verloren of dreigt te verliezen. Of je wilt van baan veranderen maar wilt graag een luisterend oor.

Financiële ondersteuning
Bij acute nood wil de diaconie natuurlijk snel helpen. Tegelijkertijd zullen we samen ook kijken naar structurele oplossingen voor de lange termijn. Daarbij kan inzicht in de situatie nodig zijn. De gedachte hierbij is niet één van nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het echte probleem wordt achterhaald, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met de informatie & privacy.

Terug naar boven

Wat kun jij doen?
Wij willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is. U en jij kunt daarbij op verschillende manieren zelf actief zijn, bijvoorbeeld door het:

Zie ook de websites van de genoemde organisaties voor meer informatie over hoe je jouw talenten en vaardigheden kunt inzetten voor je naaste. De voorbeelden in deze lijst zijn niet uitputtend. Vraag je diaken gerust naar meer mogelijkheden!

Stichting Hulp In Praktijk (HIP) logo_diaconie_web-s-langer
present-logo logo_schuldhulpmaatje logo_voedselbank

Terug naar boven

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim