NIEUWS


 • 15 oktober 2018

  Micha-collecte voor Compassion

  Op “Micha zondag” 21 Oktober willen we als gemeente stil staan bij het onrecht in de wereld, en kijken naar wat de Here God in de Bijbel zegt over recht doen aan de ander. De Diaconie, in samenwerking met de werkgroep Groene genade, heeft als collecte doel voor deze zondag Compassion aangewezen. Lees meer

 • 10 oktober 2018

  Preek van de week – In oorlog Efese 6: 10-18

  Onthullend en ontnuchterend besluit Paulus de brief over het wonder van de vrede in de kerk met oorlogstaal. De vijand wordt geïdentificeerd als de duivel en alle machten van de duisternis. Het meest herhaalde woord is standhouden, de basisstrategie voor onze geestelijke strijd. Daarover zondag meer. Lees meer

 • 5 oktober 2018

  Preek van de week – De goede strijd 1 Timotheus 6: 12

  Geen vraag of er strijd is in je leven. Die is er van de wieg tot het graf. Maar welke strijd kies je? De goede strijd? Wat zegt de Bijbel daarover? Lees meer

Nederlands Gereformeerde Kerk DE PELGRIM

NGK De Pelgrim is een christelijke gemeente in Ede.
Het Evangelie van Jezus Christus brengt ons in
beweging. Wij zijn als veelkleurig reisgezelschap
onderweg met God en met elkaar. Om elkaar te
bemoedigen, te steunen en te enthousiasmeren:
ga je ook mee op de weg die God ons wijst?

Wandel verder >
Word lid
Homoseksualiteit en de Kerk Studiedag 16 nov 2018