Zending

NGK De Pelgrim steunt verschillende zendingsdoelen, zoals Onderwijs voor Spaanssprekende predikanten – Felire, Onderwijs aan predikanten in Afrika en India – EvTA, en ondersteuning van Franse kerken – SSGKF. Daarnaast weten we ons via NGK Kampen ook verbonden met een zendingsmissie in Zuid-Afrika: Mayibongwe. Verder leven we ook mee met Karsten en Irene.

MayibongweMayibongwe
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw is door Nederlandse predikanten, uitgezonden door de NGK Kampen, het evangelie gebracht onder de Zulu’s. Nu zijn er 5 zelfstandig gemeenten met eigen predikant, kerkenraad, eigen verantwoordelijkheden, ook in zendingstaken. Ook zijn er een twintigtal preekplaatsen in de regio waar wekelijks diensten worden gehouden.

Steunen, op de hoogte blijven en bidden
Financiële steun vanuit Nederland is nog steeds nodig, maar ook vragen de Zuid-Afrikaanse broeders en zusters ons gebed. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van het wel en weer van onze broeders en zusters, dan kunt u de website bezoeken (www.mayibongwe.nl). U kunt zich ook abonneren op de RSS-feed van Mayinbongwe.
Wanneer u een Facebook-account heeft, kunt u zich ook aanmelden op de Facebook Mayibongwe.nl pagina. Wanneer u dit laatste doet, dan ontvangt u automatisch een melding wanneer er op de weblog een nieuw bericht geplaatst is. Zo mist u nooit het laatste nieuws!

Avondmaal Mayinbongwe

Avondmaal Mayinbongwe

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim