Goed dat je er bent!

Als je toch nieuwsgierig aan het rondstruinen bent, dan kunnen we je gelijk vertellen wat er allemaal te beleven valt bij De Pelgrim als je 12 jaar of ouder bent en op het voortgezet onderwijs zit.
Waar zullen we beginnen?

Zondag…
De kerkdienst begint iedere zondag om 10.00 uur. Hierover kun je op deze website meer vinden. Na de kerkdienst is er een speciale hoek voor de jeugd ingericht. Je kunt daar je leeftijdgenoten ontmoeten, een beker fris drinken, wat lekkers eten, een spelletje doen, kletsen over van alles en nog wat en wellicht nog even doorzagen over de kerkdienst. Hoe saai en langdradig of hoe gaaf en inspirerend deze was. Meestal zijn er meerdere jeugdleiders bij aanwezig.
Het komt nog wel eens voor, dat de koster de groep naar buiten moet jagen, omdat ze van geen ophouden weten :-).


Basiscatechese – klas 1 en 2 VO
Als je in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs zit, dan is er één keer in de maand basiscatechese. De basiscatechese start meestal na het kindermoment in de dienst. Dus eerst zit je ongeveer een half uurtje in de dienst en zingen, bidden en leren we van wat God ons te zeggen heeft. Daarna ga je met elkaar naar je eigen ruimte.
Tijdens de basiscatechese komen verschillende onderwerpen aan bod. Het gaat bijvoorbeeld over de Doop, het Heilig Avondmaal, maar ook over hoe een kerkdienst eigenlijk in elkaar zit en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. We willen je graag meenemen in de manier waarop we ons christen zijn willen vormgeven in de kerk, maar ook buiten de kerk.
Vooral belangrijk daarbij is de plaats die God inneemt in de kerk en wat dat weer met jou te maken heeft. Er is veel te leren en dat gaat in een goede, leuke en ontspannen sfeer, waarin respect voor elkaar een belangrijk uitgangspunt is. Je mag er zijn en je mag je mening en je vragen hebben.
Als je het leuk vindt om tijdens de dienst te helpen bij het kinderwerk, dan is daar volop gelegenheid voor. Je kunt assisteren bij de crèche, de Ark en bij Op Stap en het kan ook zijn, dat je helemaal blij wordt van het verzorgen van de koffie voor en na de dienst. Doe wat bij je past!

Clubavonden
Eén keer in de twee weken is er op vrijdagavond club voor 12+. De 15+ komt één keer in de twee weken bij elkaar op donderdagavond. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn in De Kapel, Parkweg 138 in Ede.

Voor beide groepen geldt dezelfde soort opzet. Het eerste deel van de avond ben je bezig met een thema waar je ongetwijfeld iets mee hebt. Bij dit thema wordt vanuit de Bijbel gekeken en gezocht naar wat je nu aan de Bijbel of de principes van het geloof hebt in je dagelijks dingen. De thema’s worden op verschillende manieren benaderd. Dan weer creatief, dan weer meer studie-achtig en dan weer anders. Dit doen we omdat iedereen anders is en we graag willen, dat iedereen zoveel mogelijk aansluiting vindt.

Na dit moment is er volop gelegenheid om leuke dingen met elkaar te doen. Je kunt hierbij denken aan een spel, een chill, een goed gesprek of wat dan ook. We vinden jou belangrijk en willen niets liever, dan dat je je thuis voelt en dat je jezelf kunt zijn. We verlangen ernaar om samen met jou te ontdekken wie God de Vader is, wat Jezus heeft gedaan en Wie Hij voor ons wil zijn en hoe de Heilige Geest nodig is om alles een beetje te snappen en ons enthousiast te maken, zodat we samen kunnen genieten van God.

Buddy
Iedere deelnemer van de club heeft een jeugdleider als buddy. Een buddy is iemand die extra dingen met je onderneemt en er voor je wil zijn. Dus naast de club is hij of zij er voor jou. Je kunt bij je buddy terecht voor van alles en nog wat.

Chill-avond
Het streven is om iedere maand op zaterdagavond een chill-avond te hebben voor de 12+ en 15+ samen. Deze avonden zijn vaak knotsgezellig en is er vooral tijd om leuke, gekke en toffe dingen met elkaar te doen.
Het seizoen wordt gestart en beëindigd met een gezamenlijke activiteit.

Clubkamp
Tijdens seizoen 2017-2018 wordt het eerste clubkamp georganiseerd. Dit kamp start op vrijdagmiddag 13 oktober 2017 om 17.00 uur en eindigt zondag 15 oktober 2017 om 18.00 uur.
De voorbereidingscommissie barst uit zijn voegen van het enthousiasme, maar alleen jij kan het kamp een succes laten zijn. Dus zorg dat je er bij bent!

Beleidsplan
Over het jeugdwerk is een uitgebreid beleidsplan geschreven.
Lees het beleidsplan: Beleidsplan jeugdwerk De Pelgrim

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim