Contact

Als u vragen hebt over NGK De Pelgrim, kunt u ze stellen aan de kerngroep via het e-mailadres kerkenraad@ngkdepelgrim.nl of door contact op te nemen met een van de leden van de kerkenraad.

Postadres:
NGK De Pelgrim
Postbus 734, 6710 BS  Ede

Download of bekijk hier de kaart met contactgegevens NGK De Pelgrim

Contactgegevens:
Ds. Ton Vos
predikant@ngkdepelgrim.nl
Telefoon: 06 – 22675167

Kerkenraad: kerkenraad@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Peter Mulder
Telefoon: 0318 – 643 406  /  06 – 29 422 486

Scriba: scriba@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Gert Visser
Telefoon: 0318 – 437 030

Diaconie: diaconie@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Annelies Grandia
Telefoon: 0318 -611 891

Penningmeester: penningmeester@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Eric Kroon
Telefoon: 0318 – 785 255

Pastoraat: pastoraat@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Ton Vos
Telefoon: 0318 – 701 366

Kringen: kringen@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Alko Afman

Communicatie: communicatie@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Peter Mulder
Telefoon: 0318 – 643 406  /  06 – 29 422 486

Jeugd: jeugd@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Johan van der Made
Telefoon: 0318 – 758 301

Eredienst: eredienst@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Hans Linker
Telefoon: 06 – 22 197 256

Beamer: beamer@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Hilmar Jansen

Geluid: geluid@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Hilmar Jansen

Facebook (voor het laten plaatsen van berichten): facebook@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Tineke Plooij
Telefoon: 0318 – 613454

Crèche en Ark: crecheenark@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Els Hoefakker

Muziekteam: muziek@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Mirjam Dollekamp

Liturgie: liturgie@ngkdepelgrim.nl
Het liturgie-adres is een manier om in één keer alle betrokkenen bij de liturgie
(predikant, muziekteam en beamerteam) te benaderen
Contactpersoon: Mirjam Dollekamp

Ledenadministratie: ledenadministratie@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Aart Romein

Collectebonnen bestellen: collectebonnen@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Lennart Dollekamp

Koster: koster@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Henrik van Wingerden
Telefoon: 06 – 29 367 920

Catering: catering@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Annette Mombarg

Route
We komen iedere zondag samen in CSG Het Streek, Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede.