Contact

Als u vragen hebt over NGK De Pelgrim, kunt u ze stellen aan de kerngroep via het e-mailadres kerkenraad@ngkdepelgrim.nl of door contact op te nemen met een van de leden van de kerkenraad.

Contactgegevens:
Ds. Ton Vos
predikant@ngkdepelgrim.nl
Telefoon: 0318 – 701 281

Rekeningnummers:

  • Kerk: NL08 SNSB 0908 6769 05 t.n.v. NGK Ede de Pelgrim
  • Diaconie: NL46 INGB 0007 1535 24 t.n.v. diaconie NGK Ede de Pelgrim

Kerkenraad: kerkenraad@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Alko Afman
Telefoon: 0318 – 750 926

Scriba: scriba@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: <vacant>
Telefoon: 06 – 20 93 96 61

Diaconie: diaconie@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Annelies Grandia
Telefoon: 0318 – 611 891

Penningmeester: penningmeester@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Evert Jan Hoven
Telefoon: 0318 – 555 999

Pastoraat: predikant@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Ton Vos
Telefoon: 0318 – 701 281

Kringen: kringen@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Alko Afman
Telefoon: 0318 – 750 926

Communicatie: communicatie@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: <vacant>
Telefoon: 06 – 537 640 51

Jeugd: jeugd@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Klaas de Graaf
Telefoon: 0318 – 751 148

Eredienst: eredienst@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Tamme de Leur
Telefoon: 06 – 22 197 256

Beamer: beamer@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Alex Markusse

Geluid: geluid@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Jelle Westerterp

Facebook (voor het laten plaatsen van berichten): facebook@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Tineke Plooij
Telefoon: 0318 – 613454

Crèche en Ark: crecheenark@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Joep Brunsveld

Muziekteam: muziek@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Ronald ten Ham

Liturgie: liturgie@ngkdepelgrim.nl
Het liturgie-adres is een manier om in één keer alle betrokkenen bij de liturgie
(predikant, muziekteam en beamerteam) te benaderen
Contactpersoon: Ronald ten Ham

Ledenadministratie: ledenadministratie@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Cecilia Herrera

Koster: koster@ngkdepelgrim.nl
Contactpersoon: Jan Timpers
Telefoon: 06 – 29 367 920

Route
We komen iedere zondag samen in CSG Het Streek, Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede.

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim