Groene Kerk

Groene Kerk
NGK De Pelgrim is sinds 2016 een ‘groene kerk’. Dit betekent dat we erkennen dat we verantwoordelijk willen omgaan met de overvloed waarin wij leven en dat we daarom blijvende stappen zetten om onze kerk te verduurzamen. Op deze manier willen we verder kijken dan onze kerkmuren en de consequenties van ons gebruik en verbruik onder ogen komen. We willen ons actief inzetten om roofbouw, destructie en uitbuiting te vermijden.

We onderscheiden hierbij de volgende activiteiten:

1. Geloof en inspiratie
2. Inkopen en verbruik
3. Aan de slag


1. Geloof en inspiratie

Jaarlijks organiseren we de Micha Zondag in oktober. Tijdens deze themadienst behandelen we een thema dat raakt aan sociaal of ecologisch onrecht. Dit is een moment waarop we elkaar extra aanmoedigen om goed te zorgen voor de schepping en voor onze naasten die te maken hebben met armoede, uitbuiting of onrecht.

Terug naar boven


2. Inkopen en verbruik

  • NGK De Pelgrim huurt een ruimte en heeft dus geen eigen kerkgebouw. Wel maken we bewust gebruik van gas, water en elektriciteit.
  • Tijdens avondmaalsdiensten zamelen we producten in voor de Voedselbank Ede.
  • Koffie, thee, suiker en de wijn voor het avondmaal is fairtrade en biologisch.
  • We proberen verspilling zo veel mogelijk te voorkomen door niet te veel boodschappen te doen.
  • Op onze app hebben we een weggeefhoek voor spullen.

Terug naar boven


3. Aan de slag

  • We nodigen kerkleden uit om een Micha Cursus te organiseren of te volgen, waarbij zij in kleine groepen nadenken over recht brengen in ons eigen leven.
  • We moedigen gemeenteleden aan om zich aan te melden als schone held bij de gemeente Ede of als vrijwilliger bij A Rocha Ede.

A Rocha Ede heeft als werkgebied het oude, fossiele beekdal van de Molenbeek op de zuid-Ginkel. Naast de natuurwerkdagen organiseert A Rocha Ede samen met A Rocha Bennekom excursies over zeer uiteenlopende onderwerpen die met de natuur te maken hebben. Voor informatie kunt u mailen met ede@arocha.org

  • We collecteren jaarlijks voor verschillende goede doelen die zich inzetten voor een schone en eerlijke wereld.

Terug naar boven

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim