Wat geloven wij

Bij NGK De Pelgrim geloven we dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom willen we vanuit dit woord leren wat dit voor ons leven te betekenen heeft.

Wij geloven dat we als kerk behoren tot de gemeente van Jezus Christus. Wat dat precies inhoudt, is lastig in een paar woorden uit te leggen op deze website. Kom dat zelf ontdekken, moedigen we u aan. Maar om er toch kort iets over te zeggen:

Wij geloven dat God alles heeft geschapen. De hemel, de aarde en alles wat daarop leeft. Als kroonstuk daarop, schiep Hij de mens, met een vrije wil. Maar deze wereld niet is wat het zou moeten zijn. De mens misbruikte zijn vrije wil en koos ervoor om niet te leven zoals God het had bedoeld. Het resultaat kunnen we dagelijks zien op het nieuws, in onze omgeving, en zelfs beleven in ons eigen leven. We kunnen allemaal wel aanwijzen wat er mis is in deze wereld. Maar ook bij onszelf.
God liet het daar echter niet bij zitten. Hij wil deze wereld herstellen. Maar de mens is niet bij machte om zelf de nodige stappen te zetten die dit mogelijk maken. Door tegen Gods wil in te kiezen, heeft de mensheid die mogelijkheid verspeeld. Er staat een schuld in de weg.

Wij geloven dat God deze uitzichtloze situatie heeft doorbroken door Zijn Zoon, Jezus, naar de wereld te sturen. Die heeft deze mogelijkheid hersteld door zich in plaats van de schuldige mensheid te laten straffen. Door zich te laten kruisigen. Hij stierf, maar wij geloven dat hij met die daad de macht van de dood heeft overwonnen. Daarom kon hij ook opstaan uit de dood. Zo heeft hij de schuld die in de weg stond opgeruimd door deze in plaats van ons te dragen.

Wij geloven dat God iedereen de kans geeft om Zijn toenadering in Jezus te aanvaarden. En wie dat doet, mag gaan ervaren hoe geweldig het is om in harmonie met God te leven. Wij geloven dat dat je inspireert om anders te gaan leven, steeds meer in harmonie met God, met de wereld en met jezelf.

Wij geloven dat Jezus na zijn opstanding terug is gegaan naar de Hemel om het definitieve herstel van de schepping voor te bereiden. We geloven dat Hij ooit zal terugkomen naar deze aarde. Dan zal Hij rechtzetten wat er mis is gegaan met deze schepping en zal Hij alles herstellen zoals God het vanaf het begin had bedoeld. Hij zal dan koning worden en aan Zijn koninkrijk zal nooit een einde komen.

Wil je meer weten? Kom naar onze diensten of bezoek een kring. Of neem contact met ons op.

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim