Kringen

Onderweg met elkaar
Wij willen een gemeente zijn die meer is dan een groep mensen die wekelijks samen naar de kerk gaan. Daarvoor zijn verschillende redenen. We willen elkaar beter leren kennen. We willen ons lief en leed met elkaar delen. We willen iets betekenen voor onze omgeving. De Bijbel vertelt over de eerste christelijke gemeente dat zij ‘alles samen deden’. Een veilige, vriendelijke groep, waar je je thuis mag voelen.

Kringen
De manier waarop we dit willen vormgeven, is naast elkaar te ontmoeten op zondag, dit ook te doen doordeweeks, in een kleiner verband, want in een kleinere groep voel je je vaak beter en vrijer dan in een grote massa. Daarom zijn er kringen, groepjes binnen de gemeente die elk op hun eigen manier regelmatig doordeweeks samenkomen om elkaar te ontmoeten. We hebben ruim 20 verschillende kringen die meestal 1 keer in de twee weken bij elkaar komen.

De kringen heel divers, maar in alle kringen staat het ontmoeten van God en elkaar centraal. Sommige kringen zijn meer gericht op het elkaar ontmoeten en eten bijvoorbeeld vaak samen of wandelen samen. Andere kringen zijn meer gericht op het ontmoeten van God en bestuderen bijvoorbeeld Gods Woord, de Bijbel. Weer andere kringen kiezen voor een tussenvorm en vinden het belangrijk om naast bijbelstudie ook veel andere activiteiten met elkaar te doen.

Doe ook mee!
Wij vinden dat het eigenlijke gemeente-zijn niet volledig is zonder deze vorm van gemeenschap. We verwachten dat leden ook deel uit maken van deze kringen. Als u wilt weten wat voor kringen er zijn binnen NGK De Pelgrim, dan kan de ouderling kringen u daarbij verder helpen. Hij/zij coördineert de kringen en kan u verder helpen. U bereikt hem/haar via het mailadres kerkenraad@ngkdepelgrim.nl.

Testfoto1

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim