Wil je als gast onze diensten bijwonen? Dat kan. Sinds 25 februari is besloten om alle beperkende maatregelen te laten vervallen voor de kerkdienst.

Dat betekent dat het vooraf niet meer nodig is om:

  • vooraf in te schrijven via Scipio app of e-mail;
  • een mondkapje te dragen;
  • anderhalve meter afstand te houden;
  • drie stoelen vrij te houden tussen mensen uit verschillende huishoudens

Bovendien is het weer mogelijk elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie, thee of limonade. Ook voor de overige kerkelijke activiteiten zoals het jeugdwerk, inloop en andere ontmoetingen, zijn de beperkende maatregelen per 25 februari vervallen.

Wil je onze diensten wel volgen, maar doe je dat liever online? Dat kan. Volg dan ons youtubekanaal.
Wil je meer informatie? Wend je tot ons welkomstteam bij de ingang van Het Streek op zondag of stuur een mailtje.

In Ede wordt ook dit jaar het uur van gebed voor de Tweede Kamer verkiezingen gehouden op vrijdag 12 maart om 19.30 uur. Er zullen een zestal voorgangers meewerken uit diverse denominaties uit Ede. Het thema is: “Ongestoord en rustig leven”. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Henk van Hemmen. Vanwege corona zal de dienst online en live te zien zijn vanuit de ‘Ontmoetingskerk’. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Dit uur van gebed zal worden uitgezonden via kerkdienst gemist vanuit de ‘Ontmoetingskerk’ aan de Zuilenstein 1 in Ede. Via de webstite www.ontmoetingskerk-ede.nl kunt u meedoen.

Kijk ook op de facebookpagina: facebook.com/VoorbEDEDe viering van de Wereldgebedsdag 2021 zal plaats vinden op vrijdagavond 5 maart 2021, om 19.00 uur in de Beatrixkerk.

Bij deze oecumenische viering, die georganiseerd wordt door de Edese Raad van Kerken, zijn de voorgangers Sandra Kooij en ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk (PGE) te Ede betrokken. Leden van de werkgroep van de Raad van Kerken zullen ook aan de viering meewerken.

Vanwege de coronamaatregelen zal er dit jaar helaas geen koor aanwezig zijn. U kunt meezingen en meebidden via de online uitzending op vrijdag 5 maart vanaf 19.00 uur.
Zie: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1312-Beatrixkerk-Ede

Voor meer informatie:
Albert Schol
albertschol@hetnet.nl
M 06-20531289

De Week van Gebed met het thema #Blijfinmijnliefde wordt dit jaar in Ede online gehouden. Deze week wordt in Ede georganiseerd door de lokale Raad van Kerken samen met een werkgroep uit verschillende kerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat de landelijke Raad van Kerken en Missie Nederland gezamenlijk ontwikkeld hebben.

De openingsviering is op zondag 17 januari 2021. De viering begint om 17.00 uur en de voorgangers zijn: ds. Nico van den Houten (Kleopas) en ds. Jan-Peter Prenger (Emmaus). De start van de gebedsweek is uitsluitend online te bekijken op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2089/events.

Vanaf maandag 18 januari t/m 23 januari zijn de gebedsmomenten. U kunt deelnemen via zoom. Het zal elke dag geleid worden door voorgangers en voorbidders uit verschillende kerken uit Ede.
Van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u meebidden. Inloggen kan vanaf 19.45 uur.

Maandag 18 januari        Gijs Lammerts van Bueren
Dinsdag 19 januari          Hans Haverlach
Woensdag 20 januari     Theo Pieter de Jong
Donderdag 21 januari    Peter Sinia
Vrijdag 22 januari            Stef Looijen
Zaterdag 23 januari        Roy Timmerman

Via zoom kun je deelnemen om mee te bidden. Leden kunnen voor de Zoom-link, de meeting ID en passcode de kerk-app raadplegen.
 
Download hier het gebedsboekje Week van gebed voor eenheid 2021 (pdf)

Voor vragen over de gebedsmomenten kunt u contact opnemen met
Roy Timmerman via roy.timmerman@gmail.com en
www.facebook.com/VoorbEDE/

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) komt vanuit christelijk perspectief op voor de waarde van het leven en promoot het standpunt dat elk mens er mag zijn. Ze geeft via plaatselijke afdelingen ondersteuning door praktische hulp en een luisterend oor te bieden aan ieder die dit nodig heeft, ongeacht cultuur of levensovertuiging.

De NPV werkt met vrijwilligers en coördinatoren. De coördinatoren bespreken de hulpvragen met de hulpvragers in een zogenaamd keukentafelgesprek. Na het vaststellen van de benodigde hulp wordt er in de relatiesfeer van de hulpvrager en/of binnen de NPV gezocht naar vrijwilligers die de hulpvraag in kunnen vullen.

Door deze werkwijze wordt het sociaal netwerk van de hulpvrager vergroot en wordt de hulpvraag over meerdere schouders verdeeld. Zeker in deze tijd van corona. Samen met elkaar samen voor elkaar.

Zie de website van de NPV voor meer informatie over “Vrijwilligers dichtbij” via sociale netwerkondersteuning.

Een gift kun je overmaken naar de NPV Afdeling Ede e.o. via rekeningnummer NL74 RABO 0364 5325 80 o.v.v. “Vrijwilligers dichtbij”.

Van harte aanbevolen door onze diaconie!

Natuurwerkdag A Rocha, zaterdag 24 oktober 2020 voor alle natuurvrienden.

Een groep vrijwilligers heeft in het vorige seizoen een aantal zaterdagen de natuur onderhouden in het fossiele beekdal van de Molenbeek op de Zuid-Ginkel, met een mooi resultaat! Misschien hebt u daar nog wel eens gewandeld in de zomer.
 
De lokale werkgroep A Rocha Ede gaat -vanaf oktober- elke vierde zaterdag van de maand, vanaf 13 tot een uur of half vier/vier uur aan de slag op de zuidGinkel. We starten dus op zaterdagmiddag 24 oktober. Verzamelen bij het airborne-monument achter de schaapskooi tegenover Juffrouw Tok. Gereedschap en handschoenen zijn beschikbaar. 
Iedereen kan aansluiten, van harte welkom!
 
We houden de RIVM-richtlijnen aan, dus afstand houden en handen wassen, en neem deze keer zelf je koffie en een beker mee. Koek aanwezig. Vanwege corona is het belangrijk dat je je even aanmeldt: jandejong53@gmail.com

De lokale werkgroep: Thijmen van Heerde (06-41211521), Chiel van den Hout, Jan de Jong (0622994647), Almar Wiersma, Johan Vogelaar.

Ededoet cheque voor Passie 2021

Dit jaar stond op Goede Vrijdag de Passie Ede gepland in Veldhuizen, met een afsluitende viering in de Ontmoetingskerk. Vanwege corona is dit afgelast. Het draaiboek ligt er nog.

Rekening houdend met de dan geldende maatregelen wil de Raad van Kerken de Passie graag alsnog houden in 2021. Als je nog een bestemming zoekt voor je Ededoet cheque, dan kun je die hiervoor inzetten. Je kunt dat zelf doen: kijk op www.ededoet.nl bij initiatieven naar Passie en geef aan Passie 2021 deel 2.

Je mag je code ook naar de kerk mailen. Dan zorgen wij ervoor dat het goed terecht komt.

Als er meer geld binnenkomt dan nodig is, dan wordt dat gedoneerd aan de viering in de Heideweek in het Openluchttheater.

Cursus Bijbelse Toekomstverwachting op zondag in de Proosdijkerk

Ik heb van de kerkenraad toestemming om de cursus – die ik normaal thuis deed – in de Proosdijkerk te houden. Ik ben er blij mee. Het is mooi en ook leuk om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Als het goed is word je aan het denken gezet en kun je veel leren. Je wordt versterkt in je geloof. De cursus wordt gehouden vanaf 20 september van 14.00 – 16.00 uur elke zondagmiddag in onze kerk. Er zijn in totaal zeven middagen. Het gaat om de Bijbelse Toekomstverwachting die uitgaat van het boek Daniël.                  

Wat kunnen we er van zeggen:

  1. Het is geen kerkdienst. Er is een gebed (van mij) en een cursus. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Zo nu en dan is er een gesprek.
  2. Er wordt niet gezongen. Er is geen combo. 
  3. De cursus wordt niet uitgezonden en is dus alleen fysiek in de kerk mee te maken.
  4. De cursus duurt twee uur, net als bij ons thuis. Het is zondagmiddag’s van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
  5. Er staan beneden 70 stoelen in corona-opstelling. Wie komt, loopt door naar een stoel, gaat zitten en vertrekt om 16.00 uur. De jas kan aan de stoel gehangen worden. 1,5 meter staat gelijk aan drie lege stoelen tussen mensen van verschillende huishoudens. Leden van hetzelfde gezin/huisgenoten kunnen uiteraard wel direct naast elkaar zitten. Er is een korte pauze maar geen koffie of thee. Drinken graag zelf meenemen. Wie eventueel naar het toilet gaat, moet het zelf reinigen; deksel en deurknop en kraan. Er ligt een doekje met reinigingsvloeistof. De stoelen en tafels waar je zat in de kerk worden na afloop schoongemaakt. Komen we in gesprek dan houden we keurig 1.5 m afstand.

Kom naar de cursus! Iedereen is in principe welkom. Geef het een kans! Geef je op bij g.lange28@upcmail.nl Dan weten we wie we kunnen verwachten. Je krijgt vervolgens via de mail een indruk van de cursus toegezonden. Ook ontvang je na elke zondag een verslag van het verhaal. Dan kun je het nog eens in alle rust nalezen. 

Locatie: Proosdijkerk, Veenderweg 193, 6713 AG Ede

Drs. Gerard de Lange
Bennekom
Mobiel 06 – 2333 1038

‘Geloven doe je samen’ van het initiatief Kerk2030 verzorgt op 16 september van 16.30-18.45 uur een online publiekspresentatie. Gemeenteleden en predikanten zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een gloeiend hart voor Christus’ Kerk. Aangemoedigd door het herenigingsproces van GKv en NGK zijn ze bezig met een impuls voor lokaal kerkzijn. Christus volgen en samen kerk zijn in onze tijd voor onze omgeving. Kerk2030 is in 2017 gestart met een aantal conferenties en werkt vanaf 2018 met 12 gemeenten aan lokale vernieuwingstrajecten. Dat worden er meer in de komende jaren. Deelnemende kerken leggen daarbij hun eigen accent passend bij hun lokale context.

Zie www.kerk2030.nl voor het programma van het livestream event en meld je aan!Aanstaande woensdag is de eerste Worship Woensdag. Een maandelijks momentje om God te aanbidden aan de hand van diverse liederen én een column-achtige overdenking. Ook leuk om samen met je kring te kijken.

We starten live om 19.50 uur via YouTube. Zie je daar!
Bekijk de uitzending.

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim