Joh 12 palmpasen pelgrim 2019

Het Diaconaal Steunpunt verzorgt podcasts over het veertigdagenproject ‘Hier en nu’. De podcast van dag 28 gaat over ‘Eerlijk is eerlijk’  (40dagenhierennu.nl). Luister deze podcast hier af of kijk op de website van het veertigdagenproject.

Deze podcast is gerelateerd aan een nieuwsbericht op de website van het steunpunt van 5 april over ‘Eerlijk’, over het meewerken aan een meer rechtvaardige wereld, zie diaconaalsteunpunt.nl/eerlijk en wordt u via deze website aangeboden vanuit de werkgroep Groen Genade.

1 Petrus 3 3de gebod

Is het  je wel eens opgevallen dat van de tien geboden er 8 zijn die ons waarschuwen om iets niet te doen?
Dat is niet bepaald vleiend. De Heer ziet ons er voor aan dat foute juist wel te doen.
Tegelijk schuilt ook in alle verboden een positieve oproep om het wel goed te doen.
Hoe spreken wij over God, hoe brengen wij zijn Naam ter sprake zodat hij geëerd wordt en mensen aangetrokken worden om Hem te zoeken.
In zijn eerste brief is Petrus daar voortdurend mee bezig.
Kernachtig in 1 Petrus 3: 15v

Erken ​Christus​ als ​Heer​ en eer hem met heel uw ​hart.
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect,
houd uw geweten zuiver;
dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten,
zich schamen over hun laster.

De voedselbank helpt mensen die financiële problemen hebben, maar dreigt nu zelf aan geldzorgen ten onder te gaan. Ondanks een trouwe achterban zijn de huisvestingskosten niet veel langer op te brengen.Vandaar dat deze collecte van harte aanbevolen wordt door de diaconie.

www.voedselbankede.nl | Bankrekening: NL 54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede

Met alle gewone dagelijkse dingen,
plannen, dromen, zorgen en angsten
plaatst Jezus ons in zijn onderwijs uit Matteüs 6 voor God.
Welke plek heeft God?
Waar ligt je focus?

Open the eyes of my heart lord
Open the eyes of my heart
I want to see you
I want to see you

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en ​dieven​ breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen ​dieven​ in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je ​hart​ zijn.

Het oog is de ​lamp​ van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede ​liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ​kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één ​el​ aan zijn levensduur toevoegen?
En wat maken jullie je zorgen over ​kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ​weven​ niet. Ik zeg jullie: zelfs ​Salomo​ ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de ​oven​ gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Matteus 6: 19-34

Lees meer…

Lees meer…

Lees meer…

Lees Meer…