Kerkenraad

Samen met de predikant vormen de ouderlingen en diakenen de kerkenraad, als een verband om onderling naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen, te motiveren en toe te rusten.
We hebben onderscheid gemaakt tussen ouderlingen met een bestuurlijke taak en ouderlingen met een pastorale taak. Alle activiteiten van de gemeente zijn in een taakveld ondergebracht.
De volgende 7 taakvelden zijn gedefinieerd:
Eredienst – Pastoraat – Diaconaat – Jeugd – Communicatie – Kringen – Beheer.

Naast de ambten en kerkenraadsstructuur zijn er op diverse domeinen ondersteunende teams en commissies ingesteld. Zoals bijvoorbeeld een commissie eredienst, een commissie van beheer, een onderwijscommissie, een gebedsteam, een pastoraal hulpteam en een jeugdteam.

Kerkenraad – Kernteam
Predikant Ton Vos
Voorzitter Kerkenraad Alko Afman
Scriba VACANT Alko Afman waarnemend
Taakveld Eredienst Tamme de Leur
Taakveld Pastoraat Joannet van Breemen
Taakveld Diaconaat Eveline Cowley
Taakveld Jeugd VACANT Klaas de Graaf waarnemend
Taakveld Communicatie VACANT Alko Afman waarnemend
Taakveld Kringen Alko Afman
Taakveld Beheer VACANT
 
Kerkenraad – Pastoraat, Diaconie & Jeugd
Jeugd 12- Klaas de Graaf
Jeugd 13-18 VACANT Klaas de Graaf waarnemend
Pastoraat VACANT
Pastoraat Samir Sleiman
Diaconie Annelies Grandia
Diaconie Mirjam Holverda
 

Ton Vos
Zie pagina Predikant

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim