Kerkenraad

Samen met de predikant vormen de ouderlingen en diakenen de kerkenraad, als een verband om onderling naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen, te motiveren en toe te rusten.
We hebben onderscheid gemaakt tussen ouderlingen met een bestuurlijke taak en ouderlingen met een pastorale taak. Alle activiteiten van de gemeente zijn in een taakveld ondergebracht.
De volgende 8 taakvelden zijn gedefinieerd:
Eredienst – Pastoraat – Diaconaat – Jeugd – Onderwijs – Communicatie – Kringen – Beheer.

Naast de ambten en kerkenraadsstructuur zijn er op diverse domeinen ondersteunende teams en commissies ingesteld. Zoals bijvoorbeeld een commissie eredienst, een commissie van beheer, een gebedsteam, een pastoraal hulpteam en een jeugdteam.

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad is vertegenwoordigd in de kerngroep, dat zijn:
Ton Vos, Heleen Jansen, Tineke Plooij, Johan van der Made, Eric Kroon, Hans Linker, Peter Mulder, Annemarie van der Velde en Gert Visser.

Alle leden van de kerkenraad stellen zich aan u voor:

Ton Vos
Zie pagina Predikant


Annelies Grandia
Ik ben Annelies Grandia. Getrouwd met Jeroen en moeder van 3 kinderen. In het dagelijks leven ben ik thuis bij de kinderen en doe vrijwilligerswerk. Ik zit in de ouderraad van school, werk in Wolfheze bij de psychiatrische instelling, werk bij bejaarden met een psychiatrische achtergrond en zo nog een aantal dingen.
Ik ben in mijn leven vaak verhuisd, maar na de CHE ben ik hier blijven hangen en heb ik Jeroen ontmoet.
Ik heb altijd iets gehad met mensen die eenzaam zijn en mensen die anders zijn dan verwacht wordt in onze Nederlandse maatschappij. Ik hoop dat ik als diaken iets kan doen in het bewust maken van de gemeente, zodat we met aandacht en zorg er ook voor deze mensen kunnen zijn. Dus dat deze mensen gezien worden.


Eveline Cowley
Ik ben Eveline Cowley-Eland, getrouwd met Darren en moeder van Elianna, Annika en Sam. We vormen een vrolijk, soms wat chaotisch en meestal gezellig, tweetalig gezin; Darren is Engels en de kinderen daarmee zowel Engels als Nederlands.
Nadat we ons leven samen in Engeland zijn gestart, zijn we in 2010 in Nederland komen wonen met 2 kinderen, en in 2011 in Ede, waar Sam is geboren en we ons plekje helemaal hebben gevonden. Darren bij Open Doors in Harderwijk en ik opnieuw als docent psychologie en communcatie aan de CHE, evenals voor ons huwelijk. Ook in de Pelgrim voelen we ons thuis; we zetten ons graag in met onze gaven en passies en zo mag ik nu als diaken aan de slag.
Ik houd van mensen, wat ze bezig houdt en wat ze motiveert. En als ik iets kan betekenen voor een ander, dan zet ik me daar graag voor in. Dankbaar voor de mogelijkheid om dat nu als diaken te doen, zie ik uit naar de zegen die God aan mij en door mij heen wil geven!


Marijke Middel


Arthur van PeerArthur_van_Peer_web
Ik ben Arthur van Peer en door jullie verkozen tot diaken van onze gemeente. Ik ben beroepsmilitair geweest en de laatste 10 jaar rijinstructeur. Ben nu met pensioen. Mijn hobby’s zijn fotografie (fc-objectief) en motorrijden (CMV op weg).
Ik ben geboren in Breda en aldaar opgegroeid in een Rooms Katholiek gezin. Heb alle facetten doorlopen zoals dopen, communie, vormsel, misdienaar, acoliet (misdienaar van de Hoogmis). Mijn vader was militair en op mijn 14e jaar werd hij overgeplaatst naar ’t Harde – voor ons een cultuurshock! Daar leerde ik Gerrie kennen die Protestant was – alweer een cultuurshock!
Mede door haar ben ik ook protestant geworden en zijn we getrouwd op 18 november 1971. Samen hebben we belijdenis gedaan in de gereformeerde kerk in Ede (Open Hof). We hebben daar samen met veel plezier in de leiding van het jeugdwerk gezeten. In 1994 over zijn we overgegaan naar de NGK omdat naar onze mening de kern van het evangelie (Jezus) niet meer centraal stond.
Wij voelen ons hier in De Pelgrim op onze plek en hopen op een mooie tijd.


Samir Sleiman
Ik ben geboren in Harlingen in 1981. Na 23 jaar daar gewoond te hebben, ben ik in Ede op kamers gegaan om Godsdienst Pastoraal Werk te studeren aan de CHE. Daar heb ik ook mijn vrouw Miranda ontmoet, zij studeerde ook GPW. Samen hebben we twee dochters, Noémi en Imara.
In het dagelijks leven ben ik test engineer bij een bedrijf dat medische programma’s maakt voor o.a. de GGZ, huisartspraktijken en ziekenhuizen.
Waar ik graag mee bezig ben in mijn vrije tijd is onder meer videobewerking, gitaarspelen, bijbelstudie en computerhardware.
Ik vind het bijzonder hoe ik verkozen ben tot pastoraal ouderling, daarin voel ik mij geroepen door God. Ik wil me voornamelijk richten op de randkerkelijken. Ik ben benieuwd naar hun verhaal: Wat maakt dat ze niet meer naar de kerk gaan? Waar zijn ze tegenaan gelopen? En hoe is het met hun geloof? Ik hoop met hen in contact te komen en dat ze zich daardoor erkend en gehoord voelen. Het gaat me er in de eerste plaats niet om ze terug in de kerk te krijgen, maar dat ze vooral mogen weten dat God tegen hen zegt: ‘ik zal jou nooit vergeten!’ (Jes.49:15b).


Beitske TimpersBeitske_Timpers_web
Ik ben Beitske Timpers en heb inmiddels de mooie leeftijd van 64 jaar bereikt. (“When I’m sixtyfour” schalt regelmatig door mijn huiskamer; ik ben namelijk Beatlefan.)
Ik ben getrouwd met Jan, voor u wellicht bekend als koster. Zeventien jaar geleden zijn wij in Ede komen wonen, en sinds november 2000 zijn wij lid van de NGK. Voorheen waren we lid van de Gereformeerde kerk in Bennekom.
Wij hebben 4 kinderen, 3 schoonkinderen en 5 kleinzoons (het zesde kleinkind is in aantocht).
Vroeger waren we actief in het Navigator-kringwerk. Het thema van de Navigators: “Christus kennen en Hem bekend maken” loopt als een rode draad door ons leven. U begrijpt dus dat wij de Alpha-cursus een warm hart toedragen. Een aantal jaren hebben Jan en ik pastorale bezoeken gedaan in onze wijk. Het voelt dus vertrouwd om nu als ouderling het bezoekwerk weer op te pakken.
Mijn corebusiness was het basisonderwijs. Ik gaf jarenlang godsdienstonderwijs op openbare scholen in Ede, Harskamp en Wageningen. Daarom beleef ik veel plezier aan de kinderen die ik basiscatechese mag geven.
Het is mijn verlangen dat wij, als broers en zussen van de Pelgrim, nog meer liefde voor Christus en voor elkaar zullen gaan voelen.
Graag zou ik eens een praatje maken met de mede-pelgrims die ik nog niet ken. Schroom daarom niet een gesprekje met mij aan te knopen. Ik ben (meestal) te herkennen aan een sjaaltje. Tot snel!


Tineke PlooijTineke_Plooij_web
Mijn naam is Tineke Plooij. Ik ben 61 jaar oud (1954).
Ik behoor bij de eerste lichting NGK’ers: ik ging met mijn ouders mee naar de allereerste dienst in de Tehuisgemeente in Groningen, in 1965; en dat is geworden tot de eerste van de NGK-gemeenten.
Mijn geloof kwam tot leven toen ik ongeveer 17 jaar oud was. Vreugde is één van de kenmerken van mijn geloof, ook door verdriet en vragen heen:’ De vreugde die de HEER u geeft is uw kracht’ (Nehemia 8:11) geeft dat weer.
In het dagelijks leven ben ik onder andere oppasoma, en fan van het openbaar vervoer, vooral de trein, en mede daarom ben ik ook vrijwilliger bij de consumentenreizigersorganisatie Rover.


Johan van der MadeJohan_van_der_Made_web
Even voorstellen: Ik ben Johan van der Made. Samen met Hanneke hebben we 4 kinderen tussen de 19 en 10 jaar oud. Als docent en als lid van de teamleiding ben ik werkzaam binnen het MBO. Mijn hobby’s zijn o.a. sport kijken, korfbal (heb ik even op een heel laag pitje gezet), hardlopen, rust zoeken in de natuur, kamperen, klussen en zo nog het een en ander. Creatief en dynamisch past wel bij mij. Misschien houd ik daarom wel zo van de kinderen en de jongeren.
Jeugd in de kerk – er is al veel over geschreven, over gedacht, over gemopperd, voor georganiseerd, voor gebeden en dat is goed. Als ik nadenk over jeugd in de kerk, dan vechten een paar gedachten om de voorrang: Uitdaging om de jeugd betrokken te houden bij de kerk of zorg om het bieden van een plaats waar ieder kind en iedere jongere er echt bij hoort of hoeveel mensen hebben we nodig om al het jeugdwerk te begeleiden of hoeveel kinderen en jongeren gaan Jezus aannemen als hun Heer en Verlosser of jeugdwerk mag gewoon fantastisch leuk zijn! Alles mag gericht zijn op het verlangen om ze te wijzen op Jezus: ‘Kijk – zie je Hem? – Jezus, het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen.’ Dat is zo mooi om te doen en ik hoop dat met de hele gemeente vorm te geven.


Eric KroonEric_Kroon_web
Ik woon ruim 40 jaar in Ede, getrouwd met Martine en trots op mijn (inmiddels volwassen) zonen Daniel en Bart. Ik ben ook al 40 jaar lid van de NGK Ede en voel me in de diversiteit en ongedwongenheid van onze gemeente echt thuis.
Vanuit mijn vakgebied (bedrijfskunde en financiën) ben ik diverse jaren actief voor de gemeente geweest als voorzitter van de Commissie van Beheer en lid van de kerkenraad, de portefeuille Beheer binnen De Pelgrim past volgens mij goed bij mij en ik zie er naar uit om gedurende de ambtstermijn mee te werken aan de opbouw en ontwikkeling van de gemeente, samen met collega ambtsdragers en alle leden van de gemeente.


Hans LinkerHans_Linker_web
Hans Linker, getrouwd met Rianne, vader van Thomas en Norah. Binnen de kerkenraad verantwoordelijk voor de portefeuille “Erediensten”. Af en toe mag ik samen met andere comboleden de gemeente muzikaal dienen en begeleiden.
Het is mijn verlangen om Zijn liefde, die we vanaf het allereerste begin al van Hem ontvangen (Jer. 3:31), met elkaar te delen en te vieren in woord, dank, geest, gebed, muziek, zang, kunst en alle andere vormen die er zijn. Laten we onze samenkomsten gebruiken om aanstekelijk “enthousiast” (en theos = in God) te zijn/worden, Gods stem te verstaan, elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, scherp te houden en vooral God de Vader in Jezus Christus te eren; “laat ons leiden door Uw Geest”!


Peter MulderPeter_Mulder
Getrouwd met Christine en gezegend met drie zoons: Thomas (1993), Joël (1996) en Levi (2003).
Ik ben geboren in Haaften en heb daarna in Stoutenburg en IJsselmuiden gewoond, om uiteindelijk als twaalfjarige brugklasser in Ede terecht te komen. Ik heb het hier goed naar mijn zin.
Op het gospelkoor Shirchadasj heb ik Christine leren kennen en heb haar daarna niet meer losgelaten. We trouwden in 1990 en mochten in 2015 dus ons 25-jarig jubileum vieren!
Ik ben eigenaar van het reclamebureau Interface Communicatie. Werk en hobby vinden elkaar daar.
Passie voor creatie, communicatie en fotografie.
We voelen ons echt thuis in De Pelgrim. Ik spreek de wens uit dat ik ook als ouderling communicatie een werktuig mag zijn in Gods hand. Ik vind het mooi om, in afhankelijkheid van Hem, mijn talenten op deze manier te kunnen en mogen gebruiken.


Alko Afman
Ik woon al weer vijf jaar in Ede en heb voor die tijd in Wageningen in de NGK gekerkt. Toen en ook in mijn studententijd heb ik meerwaarde van de bijbelkring mogen ontdekken. Elkaar leren kennen, samen het geloof delen en elkaar opbouwen. Ook in deze gemeente heb ik mogen ervaren dat de kring een opbouwende rol mag spelen in het samen delen van het geloof. Ik hoop in mijn rol als ouderling “kringen” deze mooie manier om samen gemeente zijn te ondersteunen en verder te helpen groeien.


Gert Visser
In 1957 ben ik geboren in Rotterdam. Via zes tussenstops ben ik uiteindelijk in Ede terechtgekomen. Op deze route heb ik mijn vrouw Corine ontmoet; in 1985 zijn we getrouwd. We mochten twee kinderen krijgen, die inmiddels volwassen zijn.
Zonder mijn hemelse Vader voel ik me verloren in het leven. Ik weet dat ik altijd bij hem aan kan kloppen als ik weer geduld of wijsheid, troost of kracht of wat dan ook nodig heb. Dat geeft mij rust en vrede. Die steun van Hem vraag ik ook voor het vervullen van mijn taak binnen De Pelgrim.