Kerkenraad

Samen met de predikant vormen de ouderlingen en diakenen de kerkenraad, als een verband om onderling naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen, te motiveren en toe te rusten.
We hebben onderscheid gemaakt tussen ouderlingen met een bestuurlijke taak en ouderlingen met een pastorale taak. Alle activiteiten van de gemeente zijn in een taakveld ondergebracht.
De volgende 7 taakvelden zijn gedefinieerd:
Eredienst – Pastoraat – Diaconaat – Jeugd – Communicatie – Kringen – Beheer.

Naast de ambten en kerkenraadsstructuur zijn er op diverse domeinen ondersteunende teams en commissies ingesteld. Zoals bijvoorbeeld een commissie eredienst, een commissie van beheer, een onderwijscommissie, een gebedsteam, een pastoraal hulpteam en een jeugdteam.

Kerkenraad – Kernteam
Predikant Ton Vos
Voorzitter Kerkenraad Alko Afman
Scriba VACANT Alko Afman waarnemend
Taakveld Eredienst Tamme de Leur
Taakveld Pastoraat Joannet van Breemen
Taakveld Diaconaat Eveline Cowley
Taakveld Jeugd VACANT Klaas de Graaf waarnemend
Taakveld Communicatie VACANT Alko Afman waarnemend
Taakveld Kringen Alko Afman
Taakveld Beheer VACANT
 
Kerkenraad – Pastoraat, Diaconie & Jeugd
Jeugd 12- Klaas de Graaf
Jeugd 13-18 VACANT Klaas de Graaf waarnemend
Pastoraat VACANT
Pastoraat Samir Sleiman
Diaconie Annelies Grandia
Diaconie Mirjam Holverda
 

Alle leden van de kerkenraad stellen zich aan u voor:

Ton Vos
Zie pagina Predikant

Alko Afman
Ik woon al weer vijf jaar in Ede en heb voor die tijd in Wageningen in de NGK gekerkt. Toen en ook in mijn studententijd heb ik meerwaarde van de bijbelkring mogen ontdekken. Elkaar leren kennen, samen het geloof delen en elkaar opbouwen. Ook in deze gemeente heb ik mogen ervaren dat de kring een opbouwende rol mag spelen in het samen delen van het geloof. Ik hoop in mijn rol als ouderling “kringen” deze mooie manier om samen gemeente zijn te ondersteunen en verder te helpen groeien.

leeg

leeg

Joannet van Breemen
In 2015 veranderde mijn leven op een aantal fronten: ik trouwde met Gerco, kwam in Ede wonen en werd lid in NGK de Pelgrim. Bij alle drie voel ik me nu al een aantal jaren helemaal thuis! In het dagelijks leven werk ik als onderwijskundige bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Ik ontwikkel leer- en toetsproducten voor de Nederlandse brandweer en begeleid de implementatie ervan. Binnen de kerkenraad richt ik me op het pastoraat. Dat vind ik prachtig aan een kerkelijke gemeente. Als ergens hulp of aandacht nodig is, dan zorgen we voor elkaar en onze omgeving. Meer persoonlijke informatie over mij lees je in mijn profiel op intranet.

leeg

leeg

Eveline Cowley
Ik ben Eveline Cowley-Eland, getrouwd met Darren en moeder van Elianna, Annika en Sam. We vormen een vrolijk, soms wat chaotisch en meestal gezellig, tweetalig gezin; Darren is Engels en de kinderen daarmee zowel Engels als Nederlands.
Nadat we ons leven samen in Engeland zijn gestart, zijn we in 2010 in Nederland komen wonen met 2 kinderen, en in 2011 in Ede, waar Sam is geboren en we ons plekje helemaal hebben gevonden. Darren bij Open Doors in Harderwijk en ik opnieuw als docent psychologie en communicatie aan de CHE, evenals voor ons huwelijk. Ook in de Pelgrim voelen we ons thuis; we zetten ons graag in met onze gaven en passies en zo mag ik nu als diaken aan de slag.
Ik houd van mensen, wat ze bezig houdt en wat ze motiveert. En als ik iets kan betekenen voor een ander, dan zet ik me daar graag voor in. Dankbaar voor de mogelijkheid om dat nu als diaken te doen, zie ik uit naar de zegen die God aan mij en door mij heen wil geven!

Tamme de Leur

Ik kwam in 1981 naar Ede voor mijn studie, ontmoette hier mijn vrouw Tjallien en we sloten ons samen aan bij NGK de Proosdijkerk. We hebben vier kinderen en inmiddels ook al 6 kleinkinderen, waar we erg dankbaar voor zijn en van genieten.

We zijn altijd heel betrokken geweest in de kerk. Ik was in de Proosdijkerk een paar keer ouderling, hielp met het pionieren van de Alpha-cursus en ook met ontwikkelingen in de erediensten en muziek. Sinds het begin van NGK de Pelgrim ben betrokken gemeentelid, vooral met muziek maken in de gemeente. Af en toe mocht ik ook voorgaan in een dienst in de afgelopen 20 jaar.

Voor ons is de kerk een familie die samen optrekt. Met elkaar willen we Jezus volgen, groeien in ons geloof en van betekenis zijn voor onze omgeving dichtbij maar ook ver weg. De kring is daarbij voor ons een onmisbaar groot geschenk van de kerk aan ons. Een plek om te groeien en te delen. Wij hebben als gezin zes jaar in Zweden gewerkt voor YWAM (stadszending). Daarna werkte ik 18 jaar bij de EO, als redacteur, eindredacteur en documentairemaker. Sinds 2012 werk ik vanuit (Metastory.nl) en sinds kort ook vanuit een stichting (SVIAM.nl) waarin ik werk in de strijd tegen mensenhandel, zowel in Nederland als daarbuiten. God is in dit alles mijn dragende kracht en focus.

Klaas de Graaf
In het dagelijks leven houd ik me zoal bezig met het lesgeven aan groep 5 in Nijkerk. In de kerk ben ik onder andere met veel plezier betrokken bij OpStap. Mocht je me beter willen leren kennen of nog wat willen vragen, voel je vrij om me aan te spreken!

leeg

leeg

leeg

leeg

Samir Sleiman
Ik ben geboren in Harlingen in 1981. Na 23 jaar daar gewoond te hebben, ben ik in Ede op kamers gegaan om Godsdienst Pastoraal Werk te studeren aan de CHE. Daar heb ik ook mijn vrouw Miranda ontmoet, zij studeerde ook GPW. Samen hebben we twee dochters, Noémi en Imara.
In het dagelijks leven ben ik test engineer bij een bedrijf dat medische programma’s maakt voor o.a. de GGZ, huisartspraktijken en ziekenhuizen.
Waar ik graag mee bezig ben in mijn vrije tijd is onder meer videobewerking, gitaarspelen, bijbelstudie en computerhardware.
Ik vind het bijzonder hoe ik verkozen ben tot pastoraal ouderling, daarin voel ik mij geroepen door God. Ik wil me voornamelijk richten op de randkerkelijken. Ik ben benieuwd naar hun verhaal: Wat maakt dat ze niet meer naar de kerk gaan? Waar zijn ze tegenaan gelopen? En hoe is het met hun geloof? Ik hoop met hen in contact te komen en dat ze zich daardoor erkend en gehoord voelen. Het gaat me er in de eerste plaats niet om ze terug in de kerk te krijgen, maar dat ze vooral mogen weten dat God tegen hen zegt: ‘ik zal jou nooit vergeten!’ (Jes.49:15b).

leeg

Annelies Grandia
Ik ben Annelies Grandia. Getrouwd met Jeroen en moeder van 3 kinderen. In het dagelijks leven ben ik thuis bij de kinderen en doe vrijwilligerswerk. Ik zit in de ouderraad van school, werk in Wolfheze bij de psychiatrische instelling, werk bij bejaarden met een psychiatrische achtergrond en zo nog een aantal dingen.
Ik ben in mijn leven vaak verhuisd, maar na de CHE ben ik hier blijven hangen en heb ik Jeroen ontmoet.
Ik heb altijd iets gehad met mensen die eenzaam zijn en mensen die anders zijn dan verwacht wordt in onze Nederlandse maatschappij. Ik hoop dat ik als diaken iets kan doen in het bewust maken van de gemeente, zodat we met aandacht en zorg er ook voor deze mensen kunnen zijn. Dus dat deze mensen gezien worden.

leeg

Mirjam Holverda
Mijn naam is Mirjam Holverda. Sinds 2005 woon ik in Ede, waar ik voor mijn werk als diëtist ben komen wonen. Een jaar later ben ik lid geworden van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Inmiddels voel ik me al heel wat jaren op mijn plek in een mooie gemeenschap van mensen die samen onderweg zijn met en voor God. Graag zet ik mij in als diaken, het sluit goed aan bij wat ik graag doe en wat mijn hart heeft. Ik hoop dat we met elkaar Gods zorg en liefde voor de mensen om ons heen kunnen laten zien.

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim