Kerkenraad

Samen met de predikant vormen de ouderlingen en diakenen de kerkenraad, als een verband om onderling naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen, te motiveren en toe te rusten.
We hebben onderscheid gemaakt tussen ouderlingen met een bestuurlijke taak en ouderlingen met een pastorale taak. Alle activiteiten van de gemeente zijn in een taakveld ondergebracht.
De volgende 8 taakvelden zijn gedefinieerd:
Eredienst – Pastoraat – Diaconaat – Jeugd – Onderwijs – Communicatie – Kringen – Beheer.

Naast de ambten en kerkenraadsstructuur zijn er op diverse domeinen ondersteunende teams en commissies ingesteld. Zoals bijvoorbeeld een commissie eredienst, een commissie van beheer, een gebedsteam, een pastoraal hulpteam en een jeugdteam.

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad is vertegenwoordigd in de kerngroep, dat zijn:
Ton Vos, Heleen Jansen, Tineke Plooij, Johan van der Made, Eric Kroon, Hans Linker, Peter Mulder, Annemarie van der Velde en Gert Visser.

Alle leden van de kerkenraad stellen zich aan u voor:

Ton Vos
Zie pagina Predikant


Heleen JansenHeleen_Jansen_web
Ik ben Heleen Jansen. Ik was getrouwd met Bart en we hebben 3 kinderen gekregen, 2 dochters en 1 zoon. De eerste jaren van ons huwelijk hebben we in diverse plaatsen in Zuid-Holland gewoond en in 1986 zijn we naar Doorn verhuisd. Daar hebben we ruim 19 jaar gewoond. In mei 2006 zijn we samen naar Ede verhuisd. Bart is in november 2007 overleden.
Toen er sprake was van een splitsing van de Proosdijkerk, sprak me dat wel aan. Ik vind het fijn om mensen te leren kennen en dat is moeilijk in een grote gemeente. Als diaken wil ik stimuleren dat er nog meer omgezien wordt naar elkaar. Er is veel eenzaamheid binnen en buiten de kerk en daar kunnen we met elkaar wel wat aan doen.


Alex SytsmaAlex_Sytsma_web
Vanuit Micha 6 vers 8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Voor De Pelgrim wil ik graag een dienende en leidinggevende diaken zijn die zorg heeft voor mensen in de kerk en daar buiten. Van eenzaamheid tot zorg voor Zijn schepping, in praktische zin maar ook luisterend.
Ik ben getrouwd met Janneke en we hebben een dochter, twee zoons, schoondochter en schoonzoon.
Als kwaliteitsexpert binnen de voedselveiligheid ben ik betrokken bij diverse projecten.
Vanuit mijn hobby als natuurfotograaf ben ik graag in de natuur en laat anderen meegenieten op mijn facebook pagina “Fotografie in Verwondering” van al het moois dat ik tegen kom.


Marijke Middel


Arthur van PeerArthur_van_Peer_web
Ik ben Arthur van Peer en door jullie verkozen tot diaken van onze gemeente. Ik ben beroepsmilitair geweest en de laatste 10 jaar rijinstructeur. Ben nu met pensioen. Mijn hobby’s zijn fotografie (fc-objectief) en motorrijden (CMV op weg).
Ik ben geboren in Breda en aldaar opgegroeid in een Rooms Katholiek gezin. Heb alle facetten doorlopen zoals dopen, communie, vormsel, misdienaar, acoliet (misdienaar van de Hoogmis). Mijn vader was militair en op mijn 14e jaar werd hij overgeplaatst naar ’t Harde – voor ons een cultuurshock! Daar leerde ik Gerrie kennen die Protestant was – alweer een cultuurshock!
Mede door haar ben ik ook protestant geworden en zijn we getrouwd op 18 november 1971. Samen hebben we belijdenis gedaan in de gereformeerde kerk in Ede (Open Hof). We hebben daar samen met veel plezier in de leiding van het jeugdwerk gezeten. In 1994 over zijn we overgegaan naar de NGK omdat naar onze mening de kern van het evangelie (Jezus) niet meer centraal stond.
Wij voelen ons hier in De Pelgrim op onze plek en hopen op een mooie tijd.


Remko GrandiaRemko_Grandia_web
Mijn naam is Remko Grandia en ben geboren en getogen in Ede. In het dagelijks leven ben ik allereerst vader van 2 kinderen en sta ik 5 dagen per week voor groep 6/7/8 op een basisschool in Lunteren.
Ook in onze gemeente heeft God tempelbouwers nodig. Koning David had de plannen voor de tempel gemaakt, maar kon/mocht deze niet bouwen. Zijn zoon Salomo wel. Salomo stond op sterke schouders, die van zijn vader. Zo worden ook wij geroepen om tempelbouwers te zijn. Daarom wordt iedere christen geroepen om te werken in Gods Koninkrijk. Dit kan in grote en kleine dingen. Om die reden wil ik mij dan ook inzetten als pastoraal ouderling.
Heel graag wil ik me inzetten in een gemeente die niet alleen naar binnen maar ook naar buiten toe is gericht. Iedereen is belangrijk in Gods ogen, zonder onderscheid.
Ik wens en bid dat de Pelgrim verder zal groeien naar een gemeente die open staat voor iedereen, dat we Gods Liefde aan elkaar en de mensen om ons heen kunnen laten zien. We zijn immers Zijn handen en voeten en hebben alles ontvangen wat we nodig hebben om zijn koninkrijk zichtbaar te maken in Ede en daarbuiten.


Beitske TimpersBeitske_Timpers_web
Ik ben Beitske Timpers en heb inmiddels de mooie leeftijd van 64 jaar bereikt. (“When I’m sixtyfour” schalt regelmatig door mijn huiskamer; ik ben namelijk Beatlefan.)
Ik ben getrouwd met Jan, voor u wellicht bekend als koster. Zeventien jaar geleden zijn wij in Ede komen wonen, en sinds november 2000 zijn wij lid van de NGK. Voorheen waren we lid van de Gereformeerde kerk in Bennekom.
Wij hebben 4 kinderen, 3 schoonkinderen en 5 kleinzoons (het zesde kleinkind is in aantocht).
Vroeger waren we actief in het Navigator-kringwerk. Het thema van de Navigators: “Christus kennen en Hem bekend maken” loopt als een rode draad door ons leven. U begrijpt dus dat wij de Alpha-cursus een warm hart toedragen. Een aantal jaren hebben Jan en ik pastorale bezoeken gedaan in onze wijk. Het voelt dus vertrouwd om nu als ouderling het bezoekwerk weer op te pakken.
Mijn corebusiness was het basisonderwijs. Ik gaf jarenlang godsdienstonderwijs op openbare scholen in Ede, Harskamp en Wageningen. Daarom beleef ik veel plezier aan de kinderen die ik basiscatechese mag geven.
Het is mijn verlangen dat wij, als broers en zussen van de Pelgrim, nog meer liefde voor Christus en voor elkaar zullen gaan voelen.
Graag zou ik eens een praatje maken met de mede-pelgrims die ik nog niet ken. Schroom daarom niet een gesprekje met mij aan te knopen. Ik ben (meestal) te herkennen aan een sjaaltje. Tot snel!


Tineke PlooijTineke_Plooij_web
Mijn naam is Tineke Plooij. Ik ben 61 jaar oud (1954).
Ik behoor bij de eerste lichting NGK’ers: ik ging met mijn ouders mee naar de allereerste dienst in de Tehuisgemeente in Groningen, in 1965; en dat is geworden tot de eerste van de NGK-gemeenten.
Mijn geloof kwam tot leven toen ik ongeveer 17 jaar oud was. Vreugde is één van de kenmerken van mijn geloof, ook door verdriet en vragen heen:’ De vreugde die de HEER u geeft is uw kracht’ (Nehemia 8:11) geeft dat weer.
In het dagelijks leven ben ik onder andere oppasoma, en fan van het openbaar vervoer, vooral de trein, en mede daarom ben ik ook vrijwilliger bij de consumentenreizigersorganisatie Rover.


Johan van der MadeJohan_van_der_Made_web
Even voorstellen: Ik ben Johan van der Made. Samen met Hanneke hebben we 4 kinderen tussen de 19 en 10 jaar oud. Als docent en als lid van de teamleiding ben ik werkzaam binnen het MBO. Mijn hobby’s zijn o.a. sport kijken, korfbal (heb ik even op een heel laag pitje gezet), hardlopen, rust zoeken in de natuur, kamperen, klussen en zo nog het een en ander. Creatief en dynamisch past wel bij mij. Misschien houd ik daarom wel zo van de kinderen en de jongeren.
Jeugd in de kerk – er is al veel over geschreven, over gedacht, over gemopperd, voor georganiseerd, voor gebeden en dat is goed. Als ik nadenk over jeugd in de kerk, dan vechten een paar gedachten om de voorrang: Uitdaging om de jeugd betrokken te houden bij de kerk of zorg om het bieden van een plaats waar ieder kind en iedere jongere er echt bij hoort of hoeveel mensen hebben we nodig om al het jeugdwerk te begeleiden of hoeveel kinderen en jongeren gaan Jezus aannemen als hun Heer en Verlosser of jeugdwerk mag gewoon fantastisch leuk zijn! Alles mag gericht zijn op het verlangen om ze te wijzen op Jezus: ‘Kijk – zie je Hem? – Jezus, het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen.’ Dat is zo mooi om te doen en ik hoop dat met de hele gemeente vorm te geven.


Eric KroonEric_Kroon_web
Ik woon ruim 40 jaar in Ede, getrouwd met Martine en trots op mijn (inmiddels volwassen) zonen Daniel en Bart. Ik ben ook al 40 jaar lid van de NGK Ede en voel me in de diversiteit en ongedwongenheid van onze gemeente echt thuis.
Vanuit mijn vakgebied (bedrijfskunde en financiën) ben ik diverse jaren actief voor de gemeente geweest als voorzitter van de Commissie van Beheer en lid van de kerkenraad, de portefeuille Beheer binnen De Pelgrim past volgens mij goed bij mij en ik zie er naar uit om gedurende de ambtstermijn mee te werken aan de opbouw en ontwikkeling van de gemeente, samen met collega ambtsdragers en alle leden van de gemeente.


Hans LinkerHans_Linker_web
Hans Linker, getrouwd met Rianne, vader van Thomas en Norah. Binnen de kerkenraad verantwoordelijk voor de portefeuille “Erediensten”. Af en toe mag ik samen met andere comboleden de gemeente muzikaal dienen en begeleiden.
Het is mijn verlangen om Zijn liefde, die we vanaf het allereerste begin al van Hem ontvangen (Jer. 3:31), met elkaar te delen en te vieren in woord, dank, geest, gebed, muziek, zang, kunst en alle andere vormen die er zijn. Laten we onze samenkomsten gebruiken om aanstekelijk “enthousiast” (en theos = in God) te zijn/worden, Gods stem te verstaan, elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, scherp te houden en vooral God de Vader in Jezus Christus te eren; “laat ons leiden door Uw Geest”!


Peter MulderPeter_Mulder
Getrouwd met Christine en gezegend met drie zoons: Thomas (1993), Joël (1996) en Levi (2003).
Ik ben geboren in Haaften en heb daarna in Stoutenburg en IJsselmuiden gewoond, om uiteindelijk als twaalfjarige brugklasser in Ede terecht te komen. Ik heb het hier goed naar mijn zin.
Op het gospelkoor Shirchadasj heb ik Christine leren kennen en heb haar daarna niet meer losgelaten. We trouwden in 1990 en mochten in 2015 dus ons 25-jarig jubileum vieren!
Ik ben eigenaar van het reclamebureau Interface Communicatie. Werk en hobby vinden elkaar daar.
Passie voor creatie, communicatie en fotografie.
We voelen ons echt thuis in De Pelgrim. Ik spreek de wens uit dat ik ook als ouderling communicatie een werktuig mag zijn in Gods hand. Ik vind het mooi om, in afhankelijkheid van Hem, mijn talenten op deze manier te kunnen en mogen gebruiken.


Annemarie van der Velde
Door een studie aan de CHE ben ik ruim elf jaar geleden in Ede terecht gekomen. En sindsdien ben ik hier blijven ‘plakken’. Ik houd van koken, klussen, in m’n tuin aanrommelen met planten, groenten en kruiden en kan helemaal verdwijnen in een goed boek. Dit soort activiteiten wissel ik af met m’n werk, contacten met familie en vrienden en activiteiten binnen de kerk.

Mijn aandachtsgebied als ouderling zijn ‘de kringen’. Deelnemen aan een kring betekent voor mij al jarenlang een moment van ontmoeting en bezinning, van omzien naar elkaar, van geloofsopbouw en elkaar bemoedigen in de relatie met God. Daarom zet ik mij graag vanuit dit taakveld in voor het geheel van de kringen binnen De Pelgrim.

Gert Visser
In 1957 ben ik geboren in Rotterdam. Via zes tussenstops ben ik uiteindelijk in Ede terechtgekomen. Op deze route heb ik mijn vrouw Corine ontmoet; in 1985 zijn we getrouwd. We mochten twee kinderen krijgen, die inmiddels volwassen zijn.
Zonder mijn hemelse Vader voel ik me verloren in het leven. Ik weet dat ik altijd bij hem aan kan kloppen als ik weer geduld of wijsheid, troost of kracht of wat dan ook nodig heb. Dat geeft mij rust en vrede. Die steun van Hem vraag ik ook voor het vervullen van mijn taak binnen De Pelgrim.