Digitale nieuwsbrief

Voor leden verzendt het communicatieteam van NGK De Pelgrim wekelijks een nieuwsbrief per e-mail.
In deze nieuwsbrief leest u onder meer de rubriek ‘Samen leven‘, geschreven door ds. Vos.
Verder vindt u bijvoorbeeld aankondigingen van evenementen, gemeentemededelingen en de informatie
over de eerstkomende dienst.
De nieuwsbrief verschijnt gewoonlijk op vrijdag of zaterdag.

.
Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar communicatie[at]ngkdepelgrim.nl. Op dit adres kunt u ook kopij aanleveren.
Kopij voor de volgende digitale nieuwsbrief dient uiterlijk donderdag te worden verstuurd.
De redactie beoordeelt welke kopij geschikt is voor plaatsing in de digitale nieuwsbrief en behoudt zich het
recht voor teksten eventueel aan te passen of in te korten.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim