Groene Genade

Groene Genade is een werkgroep binnen NGK De Pelgrim die zich bezighoudt met  rentmeesterschap. Rentmeesterschap zien wij als: datgene dat we ontvangen hebben dankbaar gebruiken en royaal delen. Dit doen we op een dergelijke manier om recht te doen aan de ander (sociale rechtvaardigheid) en de schepping (ecologische rechtvaardigheid). Hiermee valt de werkgroep onder de paraplu van diaconie.

Micha 6:8 vat dit goed samen: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Onderstaande blogs zijn met toestemming overgenomen uit het blad Ideaz, van MissieNederland
Lees hier blog nr. 4 van de werkgroep Groene Genade
Lees hier blog nr. 3 van de werkgroep Groene Genade
Lees hier blog nr. 2 van de werkgroep Groene Genade
Lees hier blog nr. 1 van de werkgroep Groene Genade

Lees hier reacties op de gehouden Micha cursus in 2017 waar we 25 maart 2018 een afsluitende dienst voor hadden. Deze dienst is als mp3 te downloaden of terug te luisteren via kerkdienst-gemist.

Lees hier een verslag van de Minimalist Game die door een achttal gezinnen in de gemeente is gespeeld afgelopen november.

Groene Kerk
Sinds het najaar van 2016 is NGK De Pelgrim een ‘groene kerk’. Groene kerk bloemenWe hebben daarbij een bordje gekregen. Door groene kerk te worden laten we zien dat we stappen blijven zetten richten een eerlijker en groener gemeenteleven. De landelijke Groene Kerkenactie (een initiatief van Kerk in Actie en Tear) onderscheidt 6 gebieden waarop stappen kunnen worden gezet:

1. Geloof en inspiratie
2. Energie en klimaat
3. Schepping en natuur
4. Bewust inkopen doen
5. Geld
6. Beleid en aanpak

Per gebied kijken we waar er mogelijkheden binnen onze kerk liggen. Doordat we geen eigen gebouw hebben zullen sommige stappen afvallen. Wel gaan we in gesprek met de eigenaar van het gebouw om te kijken wat er wel mogelijk is. Verder willen we gemeenteleden motiveren en/of uitdagen om met het thema aan de slag te gaan. Het gaat erom dat we de overvloed waarmee
we omringd zijn herkennen, dankbaar gebruiken en delen. We willen roofbouw, destructie en uitbuiting vermijden, verder kijken en moedig consequenties onder ogen zien. Samen kunnen we werken aan een eerlijker en groener kerk.

Plannen 2019
Routeplan maken voor mensen uit de kerk die een idee hebben en verder willen uitwerken
Tasjesactie voor de zomer
Inspiratieavonden ‘Rentmeester in eigen tuin’ en ‘God in de supermarkt’
– Nadenken over bekerreductie in de kerk
– A4 overzicht mogelijkheden hulp of tips voor mensen die het minder breed hebben

Voor Micha zondag hebben we Marije Vermaas (contextueel theoloog) uitgenodigd om mensen te stimuleren tot actie.

Werkgroep leden
Alex Sytsma – aanvoerder van de werkgroep, deskundige op het gebied van duurzaamheid o.a. ten aanzien van voedsel (Landbouw)
Bert Smallenbroek – deskundige op het gebied van duurzaamheid
Gerco van Breemen – deskundige op het gebied van duurzaamheid
Veraniek Veldstra – deskundige op het gebied van klimaatverandering, autodelen, afval verminderen, CO2 compensatie


1. Geloof en inspiratie
Wat doet de kerk?
– Workshop duurzame bucketlist (startzondag 2016)
– Michazondag (najaar 2016, 2017)
– Prekenserie over duurzaamheid (najaar 2016)
– Michacursus voor kringen (najaar 2017)
– Duurzaamheidstips via de nieuwsbrief

Wat kunnen u en ik doen?
– Vertel het aan elkaar en aan onze kinderen, hoe groot, wonderlijk, doordacht de schepping in elkaar zit. Motiveer elkaar tot goede zorg, nieuwsgierigheid en aandacht, voorzie kinderen van een goed voorbeeld en werk samen. Er valt een wereld te ontdekken!
– Vertel aan elkaar en aan onze kinderen over het onrecht en de gebrokenheid in de wereld. Moedig elkaar aan om recht te doen in de keuzes van ons dagelijks leven.
– Verder kijken dan wat voor ogen is, kritische vragen stellen over de herkomst van producten die we aanschaffen.
– Oefenen met in praktijk brengen van recht, met vallen en opstaan, genadevol voor onszelf en de ander. Dat is het goede leven!

Terug naar boven


2. Energie en klimaat
Wat doet de kerk?
– Bewust gebruik van gas, water en elektriciteit in het gebouw

Wat kunnen u en ik doen?
– Thuis en op werkplek bewust gebruik van gas, water en elektriciteit. Check www.energiebespaarwijzer.nl
– Gebruik hernieuwbare energie van onder andere zon, wind & water
•    www.consumentenbond.nl/energie/extra/groenste-stroomleverancier
•    www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/groene-stroom
– De auto laten staan en vliegreizen beperken, er zijn veel andere manieren van reizen die minder belastend zijn voor het milieu. Zie bijvoorbeeld www.milieucentraal.nl
– Compenseer je uitstoot, zie bijvoorbeeld www.footprintr.me
– Gebruik bij ver- en nieuwbouw duurzame oplossingen
– Gebruik milieuvriendelijke producten voor onderhoudsklussen


3. Schepping en natuur
Wat doet de kerk?
– Volg A Rocha Nederland. A Rocha roept kerken op hart te tonen voor de schepping en biedt professioneel support

Wat kunnen u en ik doen?
A Rocha Ede-Bennekom volgen of af en toe eens meewerken; vrijwilligers onderhouden een verlaten defensieterrein aan de  Franse Kampweg in Bennekom. De natuur heeft het afgesloten gebied teruggewonnen. Elke eerste zaterdag van de maand wordt bos teruggedrongen om het gebied  te beschermen
Bag Again zet je aan het denken; Inge Barmentlo werd geraakt door de gevolgen van plastic in de natuur, ze nam het initiatief om het anders te doen

Terug naar boven


4. Bewust inkopen doen
Wat doet de kerk?
– Inzamelen voor Voedselbank Ede in Avondmaalsdiensten
– Kijken of eerlijke koffie, thee en suiker kunnen worden ingekocht
– Kledingruilfeestjes (voorjaar 2017)

Wat kunnen u en ik doen?
– Spullen die kapot zijn gegaan, niet zomaar weggooien. Check eerst of u ze kunt repareren of, als dat niet lukt, dat ze voor u kunnen worden gemaakt door mensen van het Repair Café in Ede. Elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30, locatie Meet-Inn (Notaris Fischerstraat 10 in Ede) en elke donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30, locatie buurthuis de Meerpaal (Industrielaan 1, Ede).
– Oud gereedschap, wellicht nog bruikbaar, wegbrengen naar Geredgereedschap
– Kapotte elektrische apparaten voor recycling aanbieden
– Koop kleding van merken die werken aan duurzaamheid en uitbuiting tegengaan. Volledig eerlijk is nog moeilijk door de vele schakels in de productieketen. Een hulpmiddel kan zijn: www.rankabrand.nl rankt naast mode, kleding en schoenen ook reizen, telecom, eten & drinken, websites,elektronica, energie.
– Gebruik de mobiele Kledingchecker die de verantwoordelijkheid van merken scoort en waarmee je merken een zetje in de goede richting kunt geven
– Zoek met behulp van internet naar duurzame kleding, google ‘biologisch’, ‘fair trade’, ‘organic’, ‘eco’ en laat u verrassen.
– Koop tweedehands, dat bespaart enorm aan grondstoffen.


5. Geld
Wat doet de kerk?
– Tenminste 1x per jaar collecteren voor duurzame projecten of klimaatprogramma’s op plaatsen waar mensen lijden onder onze uitstoot.

Wat kunnen u en ik doen?
– Bankieren bij een eerlijke bank
– Nadenken bij de keus voor een verzekeraar met behulp van de Eerlijke Geldwijzer
– Nadenken over het doel van ons geld: moet vooral ons vermogen groeien of willen we het gebruiken voor/investeren in een betere wereld?
– Delen maakt rijk! Laten we oefenen in royaal zijn, als onze Koning.

Terug naar boven


6. Beleid en aanpak
Wat doet de kerk?
– Werkgroep Groene Genade ingesteld (zomer 2016)
– Sinds najaar 2016 ‘Groene Kerk’
– Jaarlijks werkplan

Wat kunnen u en ik doen?
– Nadenken over onze dagelijkse keuzes. Ons verdiepen in eerlijker producten. Vragen stellen aan producenten over de herkomst van grondstoffen en de risico’s op uitbuiting
– Geen bedenkelijke of ronduit foute spullen meer kopen! Want kopen is steunen
– Elkaar informeren over producten die waarde toevoegen in plaats van producten die bijdragen aan
Duurzame Bucketlist: Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit.
– Destructie of uitbuiting vermijden.

Terug naar boven