Pasen – God maakt het meer dan goed

in 1 Tim 3: 16 lijkt een oude christelijke hymne geciteerd te zijn. Het gaat daarin om Christus. De eerste strophe verhaalt van zijn menswording en zijn opstanding:

Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de ​engelen,
verkondigd onder de volken,
vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.


Terug naar nieuwsoverzicht