Week van Gebed 2019 ZET HET RECHT VOOR OGEN

Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Ook in Ede is er een Week van Gebed, georganiseerd door Missie Nederland Ede en de Raad van Kerken Ede. Op de beide zondagen is er een viering en op de doordeweekse dagen een gebedsbijeenkomst.

De diensten zien er als volgt uit:

  • Zondag 20 januari : 16.00 uur Proosdijkerk, Veenderweg 193 – Peter Sinia, Jan-Peter Prenger en Wytze Laverman
  • Maandag 21 januari : 20.00 uur De Wissel, Bettekamp 99 – Gijs Lammers van Bueren
  • Dinsdag 22 januari : 20.00 uur De Wissel, Bettekamp 99 – Henk van Hemmen
  • Woensdag 23 januari : 20.00 uur De Wissel, Bettekamp 99 – Stef Looyen
  • Donderdag 24 januari: 20.00 uur De Wissel, Bettekamp 99 – Peter Slingerland
  • Vrijdag 25 januari : 20.00 uur De Wissel, Bettekamp 99 – Cor Snijders
  • Zaterdag 26 januari : 20.00 uur De Wissel, Bettekamp 99 – Henk de Wit
  • Zondag 27 januari : 17.00 uur Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 – Theo Pieter de Jong

Namens de werkgroep,
Henk de Wit (henkdewit@solcon.nl) & Erna Hulstein (wim@hulstein.eu)


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim