Week van Gebed (19-26 januari)

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk én de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. In Ede zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties.

Overzicht van de bijeenkomsten in Ede:
19 januari De Akker, Reehorsterweg 88, 17 uur
20 t/m 25 januari, De Wissel, Bettekamp 99, 20 uur
26 januari, Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, 17 uur


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim