Week van Gebed 2018

Het thema van deze Week van Gebed is gekozen naar aanleiding van de uittocht uit Egypte. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren.In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.

Ook in Ede werken we, zowel vanuit de Evangelische Alliantie (E.A.) als vanuit de Raad van Kerken (RvK), mee aan de Week van Gebed. Bij de E.A. ligt de nadruk op het gebed, terwijl er door de RvK vespers worden georganiseerd. Hiertoe is besloten zodat iedereen naar de dienst van zijn eigen voorkeur kan gaan.

Op woensdag 24 januari is er een gemeenschappelijke dienst in de Ark waarin beide aspecten naar voren zullen komen. In deze dienst gaan voor Peter Slingeland van het Leger des Heils en Aart de Goede van de Schuilplaats.

De diensten van de E.A. vinden allen plaats om 20.00 uur in de Ark en daar gaan de volgende voorgangers voor:

Zondag 21 januari : Stef Looijen – EG Jonah
Maandag 22 januari : Kees Bax – De Ark
Dinsdag 23 januari : Marianne Krijgsman – Op Doortocht
Donderdag 25 januari : Henk v Hemmen – Ontmoetingskerk
Vrijdag 26 januari : Nico van den Houten  – Emmaus
Zaterdag 27 januari : Hans Haverlach – De Ark

 

De vespers van de RvK vinden op verschillende locaties plaats en beginnen ook om 20.00 uur:

Zondag 21 januari : Jan Peter Prenger – Beatrixkerk
Maandag 22 januari : Cocke Post – Ericakerk (is het ‘Witte kerkje’)
Dinsdag 23 januari : Martien Tax – St. Antonius parochie
Donderdag 25 januari : Nico van den Houten – Kerkelijk Centrum Emmaüs
Vrijdag 26 januari : Gerben Westra – Taborkerk
Zaterdag 27 januari : Tineke Werner – Evangelisch Lutherse Kerk

 

Wij wensen u een gezegende Week van Gebed toe.
Bart Amsing
Erna Hulstein-Heinsdijk


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim