Week van Gebed 15 t/m 21 januari

Week van Gebed 2017

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed in Ede van zondag 15 tot en met zaterdag 21 januari 2017, in De Ark, Heyendaal 10, steeds van 20-21 uur. De avonden worden geleid door mensen van verschillend gemeentes in Ede, onder andere Sandra Kooij; zij heeft ook meegewerkt aan het materiaal dat in Nederland wordt gebruikt.
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

In 2017 staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14). De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

  • Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom de Liefde van Christus. Bid u mee?

Meer informatie over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vindt u op www.weekvangebed.nl

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland (voorheen EA-EZA) en de Raad van Kerken


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim