Vijfentwintigste landelijke gebedsbijeenkomst Gereformeerd Appèl

.

Op D.V. vrijdag 30 september a.s. wordt voor de 25ste keer de landelijke gebedsbijeenkomst van het Gereformeerd Appèl gehouden. In deze jaren is een groeiend aantal contacten ontstaan tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarnaast zijn ook op steeds meer plaatsen contacten ontstaan van deze drie kerken met andere kerken. In de gebedssamenkomst op vrijdag 30 september willen wij aan de toename van deze contacten ruim aandacht geven.

Het vele goede dat deze drie kerkverbanden de afgelopen vijfentwintig jaar hebben ontvangen en het toenemende aantal contacten met andere kerken zijn reden tot dankbaarheid. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van kerkelijke toenadering, met name de verbreding daarin, voor het Gereformeerd Appel een reden voor bezinning op de toekomst. Het Gereformeerd Appèl is voornemens de activiteiten in de huidige vorm niet voort te zetten. Dat doet het in de hoop en met de bede dat gelegde, nieuwe en toekomstige contacten met andere kerken een zaak zullen blijven van volhardend en verwachtingsvol gebed.

Het thema voor de gebedsbijeenkomst op vrijdag 30 september is:
“De gezindheid van Christus in u”

Voorgangers: ds. K. de Vries, ds. C.M. van der Klis, dr. A. Huijgen
Muzikale leiding: dhr. Hans van Haeften

Meer info / routebeschrijving op www.gereformeerdappel.nl of via 06-24783066


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim