preek van de week – Strijd om in God te blijven Genesis 15: 7-20

De vraag van Abram in Genesis 15 naar het bezit van het land, is vandaag de vraag naar de aarde waar gerechtigheid woont en waar voor iedereen een plek is om te leven.
Hoe kun je dat zeker weten en hoe hou je het vol dat te blijven geloven?
Door ‘ín God’ te blijven
Daarover zondag meer!

Genesis 15: 7-20
7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de ​Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’
8 ‘HEER, mijn God,’ antwoordde ​Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’
9 ‘Haal een driejarige koe,’ zei de HEER, ‘een driejarige ​geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.’
10 Abram​ haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door.
11 Er kwamen gieren op de kadavers af, maar ​Abram​ joeg ze weg.

12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel ​Abram​ in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis.
13 Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als ​vreemdeling​ zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar ​slaaf​ zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. 14 Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. 15Wat jou betreft: je zult in ​vrede​ met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom ​begraven​ worden. 16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel ​misdaden​ bedreven dat de maat vol is.’

17 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een ​oven​ waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging.
18 Die dag sloot de HEER een ​verbond​ met ​Abram. ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van ​Egypte​ tot aan de grote rivier, de ​Eufraat: 19 het gebied van de ​Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten, 20 de ​Hethieten, Perizzieten en Refaïeten, 21de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim