Preek van de week – In oorlog Efese 6: 10-18

Efese 6: 10-18

Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de ​Heer, in de kracht van zijn macht.
11 Trek de ​wapenrusting​ van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de ​duivel.
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van ​het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
14 Houd stand, met de waarheid als ​gordel​ om uw heupen, de ​gerechtigheid​ als ​harnas​ om uw borst,
15 de inzet voor het ​evangelie​ van de ​vrede​ als ​sandalen​ aan uw voeten,
16 en draag bovenal het geloof als ​schild​ waarmee u alle brandende ​pijlen​ van hem die ​het kwaad​ zelf is kunt doven.
17 Draag als ​helm​ de verlossing en als ​zwaard​ de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
18 Laat u bij het ​bidden​ leiden door de Geest, iedere keer dat u ​bidt; blijf waakzaam en ​bid​ voortdurend voor alle ​heiligen.


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim