Preek van de week – Elia’s strijd tegen de valse god

1 Koningen 17: 1
De Tisbiet ​Elia​ uit ​Gilead​ zei tegen ​Achab:
‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta,
de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’

Openbaring 8: 1-5
Toen het lam het zevende ​zegel​ verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.
Ik zag de zeven ​engelen​ die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin.
Toen kwam er een andere ​engel, die met een gouden wierookschaal bij het ​altaar​ ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid ​wierook​ om die op het gouden ​altaar​ voor de troon te offeren, samen met de ​gebeden​ van alle ​heiligen.
De rook van de ​wierook​ steeg met de ​gebeden​ van de ​heiligen​ uit de hand van de ​engel​ op naar God.
Toen nam de ​engel​ de wierookschaal, vulde hem met vuur van het ​altaar​ en wierp dat op de aarde.
Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim