Preek van de week – De goede strijd 1 Timotheus 6: 12

Gemeente van onze Heer

Wat is jouw strijd, wat is uw strijd.
Het is niet de vraag of je in je leven strijd kent, want die is er.
Geen mens is zonder
De Vlaamse dichter Guido Gezelle zei het heel raak in bloemrijke taal:
Het leven is: een krijgsbanier,
door goed’ en kwade dagen
Voor alle leeftijden
Wat is uw jouw strijd
Het kan zoveel zijn

Hoe je er uitziet?
Dat kan voor een jong mens een strijd zijn
Hoe zie ik er uit
En wat een competitie in er mooi uitzien op instagram Facebook
Mooi mooier mooist
Cool cooler cools
En wat een strijd als je vindt dat elke vergelijking in jouw nadeel uitvalt

Of je bent onzeker over wie je echt bent.
Wie ben ik eigenlijk?
Of het is en strijd of je wel echt ergens bij hoort
O doe ik er niet toe

Of sport
De gymles op school een terugkerend rotmoment
Want anderen zijn beter snelle behendiger dan jij

Of je zit in over je schoolprestaties
De komende toetsen
Een examen

Of er is zorg in je gezin
Of je huwelijk valt tegen
Het is een strijd om rond te komen
Of je werk is lastig of onzeker
Of je gezondheid
Je leeftijd is een strijd, je lijdt verlies aan je vermogens, fysiek, mentaal
Je bent eenzaam
Of je hebt moeite met je seksuele gevoelens
Misschien voel je wel meer voor iemand van hetzelfde geslacht
Strijd
Ik kan doorgaan
Er is zoveel
En wat voor de een simpel is, is voor de ander een groot probleem
Een mensenleven kent strijd van de wieg tot het graf.
Het trof me hoeveel een zuigeling huilt.
Ook dat is een uiting van strijd.
Honger
Een boertje dwars
Prikkels
Dat wil je niet, maar je kunt als zuigeling niets dus ga je huilen
En met lieve ouders in de buurt helpt dat zeker.
En als je kind bezig is te gaan praten of te lopen dan kun je ook onrust ongemak strijd waarnemen
Dat is niet prettig maar niet per se fout
Strijd is niet alleen maar negatief
Strijd is heel vaak ook een teken van groei, tegen grenzen aanlopen en die verleggen hindernissen overwinnen ontwikkelen

Wat is jouw strijd en hoe ga je ermee om, red je het wel?
Je kunt ook niet alles tegelijk
Maar soms speelt er zoveel
Hoe pak je het aan?
We zeggen dan wel
Ga dat gevecht aan wat op dat moment het belangrijkste is en echt prioriteit heeft
choose your battle
Kies je gevecht.

En het tweede is
Doe het positief
Probeer altijd ergens voor te vechten
En niet tegen.
Dat is negatief en heeft vaak ook een negatieve afbrekende en uitkomst
Vecht je tegen onrecht of ga je voor gerechtigheid
Een oud chinees spreekwoord zegt
Het is beter een licht ontsteken dan de duisternis te vervloeken.
Het is het symbool voor amnesty international geworden
En daarvoor hoven we niet naar de chinezen
De Bijbel zet ons op dat spoor
Zegen en vervloek niet
Overwin het kwade door het goede.
Als je vecht tegen het kwade loop je het gevaar daardoor geïnfecteerd te worden
Dat je het kwade met het kwade gaat bestrijden
Dan wint het kwaad
In een conflict worden soms mensen naar elkaar toegedreven vanwege een gemeenschappelijke vijand
Dictators creeeren graag een gemeenschappelijke vijand te creëren om het volk te verenigen op te peppen achter zich te krijgen
Maar als die vijand dan is verslagen
Dan ontdek je dat je niets goed samen hebt gewonnen
En vervolgens raken de overwinnaars slaags met elkaar
Na de vernietiging van Hitler Duitsland rolden we de koude oorlog in
Na de dood van Saddam Hoessein werd Irak een chaos van geweld en moord

Daarom het advies dat Pls zijn jonge collegea Timotheus meegeeft:
Nee choose your battle en ga voor het goede
Strijd de goede strijd, de strijd van het geloof.
Maak die strijd tot je prioriteit
Als je die vooropzet helpt dat bij elke andere strijd in je leven
Ja belooft Pls op die manier krijg je het eeuwige leven te pakken
een leven dat in één woord eindeloos is.
Niet alleen dat het nooit meer eindigt, maar vooral dat het eindeloos goed is.

Wat bedoelt Paulus met de strijd van het geloof

Je kunt het op twee manieren invullen en ik denk dat we dat ook moeten doen als de twee kanten van de ene medaille
De ene kant = de strijd van het geloof
De andere kant = de strijd voor het geloof

Dwz je moet de strijd vanuit het geloof voeren – van het geloof
maar het is ook de strijd om dat geloof en het geheim en de inhoud van het geloof te bewaren. Vast te houden en ook te delen te verspreiden – strijd voor het geloof

In de strijd van het geloof gaat het om de vraag: hoe sta je in het leven
Dat kan op 2 manieren

De ene manier is dat je als mens het bij jezelf of je eigen groep zoekt,
Jezelf overeind houdt, jezelf handhaaft, jezelf rechtvaardigt
De struggle for life = zorg dat jij of jouw groep ovetrleeft
Het zwaartepuntpunt van je leven ligt bij jezelf
Hoe houd je geluk, vervulling bevrediging in eigen hand.
Goedschiks en als het moet kwaadschiks.
Survivallen, koste wat kost
Eigen volk eerst

Een van de meest effectieve middelen daarbij is geld en bezit.
De macht de heerschappij van de economie.
Geld geeft macht en maakt je onafhankelijk
Met genoeg geld en met een sterke economie kun je in hoge mate het leven naar je eigen hand zetten en je omgeving en de wereld erbij
Geld en macht gaan altijd samen op.
Geld geeft macht en macht geeft weer meer geld
Dat is zoals het in de wereld toegaat en de gevolgen worden meer dan ooitzichtbaar
Rampzalig
Pls waarschuwde al: dat geldzucht de wortel is van alle kwaad.
Wie zich daaraan overgeeft berokkend zichzelf veel leed
Dat zien we vandaag mondiaal plaatsvinden.

Geld verleidt om jezelf te handhaven
Koste wat kost.
Dat is wat de Bijbel de macht van de zonde noemt
Je zit er in vast.

De andere manier van leven is leven in geloof.
Dan zoek je je houvast niet meer bij wat jij weet en kunt, maar geef je het in vertrouwen uit handen.
Het zwaartepunt van je leven ligt niet meer bij jezelf en binnen jouw bereik
Je geeft het over, uit handen
Dat lijkt idioot
Gekkenwerk
Hetstomste wat je kunt doen
En het is ook letterlijk doodeng.
Het heeft ook iets van sterven
Jezelf verliezen en losdlaten
Dqat wat ieder mens ooit eens onhertroepelijk zal overkomen.
Maar daar vechtenn we dan ook tegen.
De diepste motief om jezelf te handhaven is dan ook de angst voor de dood
En daarom is het vanuit onszelf ook onmogelijk om te keizen voor die andere manier van leven van geloven, van jezelf uit handen geven loslaten
Vast in de macht van de zonde

Totdat het evangelie in je leven komt
Die boodschap: jouw leven is pas veilig als je het in Gods handen legt
Dat de Here Jezus is gekomen om dat mogelijk te maken
Omdat Hij van God is gekomen met die kracht van God die het geheim is van alle leven
Die kracht waarmee de schepper alles heeft gemaakt
Die kracht die sterjker is dan die van jezelf zoeken en jezelf handhaven
De kracht van de liefde
Van God
De liefde die niet zichzelf zoekt maar geeft die gericht is op de ander.
God die in liefde hemel en aarde en in het biznzonder de mens heeftr gemaakt omdat hij het ons in zijn grote liefde gegund heeft om er te mogen zijn.
Me4t die oerkracht van God met zijn liefde is hij inin de here Jezus als mens op aarde gekomen.
God die zichzelf heeft gegeven om ons uit onze gevangenis van zelfhandhaving te bevrijden.
Niet om te vergedeln maar te vergeven
Niet om af te rekeken, maar om te rededen
Zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft opdat een ieder die gelooft = die zichzelf uit handen geeft = toevertrouwt niet meer verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Jezus, die zegt: wie zijn leven zelf wil behouden zal het verliezen
Maar wie het verliest aan mij zal het vinden.
De inhoud van het geloof is deze liefde van God in Jezus
En die boodschap moet je bewaren dat is de strijd voor hetr geloof
Omdat aleen deze boodschap ons bevrijdt om te leven uit het geloof
Onm niet meer niet jezelf te handhaven maar jezelf aan Gods liefde en genade over te geven.
Over te geven aan zijn liefdevolle wil en bedoeling met ons leven
Geloof hoop en liefde.

Datblijft dus wel een strijd en gaat niet vanzelf
Daar meot je je voor inspannen daar moet je telkens weer voor keizen
Dat heet dan de dagelijks bekering
Want waarschuwt Pls: overschat jezelf niet.
Ook als gelovig mens die Gods liefde heeft geproefd en de bevrijding van het geloof heet ervaren blijf je zo vatbaar voor de verleiding om weer op jezelf te vertrouwen.
Wat zo is het hele leven.
Daarom die oproep om daarvan weg te vluchten
Vlucht weg voor de verleiding van geld bezit, je eigen zekerheden bouwen
Vecht niet tegen de geldzucht want dat ga je verliezen
Vecht coor het goede, voor die andere m,anier van leven, leven uit geloof en vertrouwen in God
zoek zijn gerechtigheid Geef je over aan zijn wil,
Ga voor vroomheid, dat is, leef elke dag in het besef dat het leven van God
Kies voor vertrouwen voor liefde hou dat vol en durf zachtmoedig te zijn.
Mensen die erop vertrouwen dat God hun bewaart en garandeert, kunnen zich veroorloven de minste te zijn en de ander de ruimte te geven en voor te laten gaan.
Dat lijkt zwak, maar is juist ontzettend sterk

Pls noemt Timotheus hier met een bijzondere uitdrukking mens Gods
Dienaar van God zegt de nbv, jammer, het is juist zon bijzondere uitspraak
Jij mens Gods.
Mens die bij God hoort
Mens die aan Gods kant is geplaatst
Je bent aangenomen
Je bent verzekerd dat niets je meer kan scheiden van Gods liefde.
De strijd van het geloof is dus niet: doe je best om een kind van God te worden, maak het waar.
Nee, precies andersom: omdat je bent een kind van God, doe je best
Je bent een mens Gods leef dan ook zo.
Weet wie je bent in Christus, een innige geliefde zoon en dochter van God, bevrijd uit de macht van het kwaad in de vrijheid geplaats
Weet wie je bent , wees dan ook wie he bent
De belangrijkste strijd van het geloof is om waar laten zijn dat God je tot zijn innig geliefde zoon en dochter heeft aangenomen.
Daarmee mag je elke dag beginnen en afsluiten

Dat is de boodschap van de Bijbelse doop.
Niet hij hebt God gekozen, maar Hij jou.
Hij heeft je geroepen hij heeft je aangenomen
Jij bent mens Gods
Je hebt het winnende lot uit de loterij ontvangen
Hou dat vast
Laat dat niet wapperen
Leef daaruit.
Dat is de goede strijd
Een strijd in de4 zekerheid van een eindeloos goed leven
Als we die strijd prioriteit geven komt er vrede
Als het een strijd is over hoe je er uit ziet
Wie je bent
Of je er toe doet
Vecht er dan voor om waar te laten zijn dat je in Gods ogen oneindig waardevol bent
Een koningskind, een parel in Gods hand, jij hoort bij Hem
En al die andere zorgen en strijdpunten in je leven
Ze zijn er en ze zijn reëel
En je moet er mee dealen en je weg erin vinden
Maar doe het vanuit het geloof dat God voor je is
Dat maakt je leven nu al goed
Zodat we het de kinderen kunnen nazingen
Het is soms zwaar, echtwel, maar toch okee
En weet dat het niet alleen goed is voor jezelf en voor de kerk, maar dat dit goed is voor iedereen voor de hele wereld.
Er is een weg uit het kwaad
Laten we er samen voor knokken om dat te laten zien.

amen


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim