Pinksteren samendienst

.
In een mooie samendienst hebben we het Pinksterfeest gevierd. Hoe we de Heilige Geest in het OT kunnen zien in de schepping (ps. 104:30), in het aangrijpen van mensen (Bileam) en in gaven en talenten (Ex 31:1-5).

Pinksteren nu: Gods aanwezigheid is terug en Hij woont weer onder de mensen. Dat we Gods liefde, vrede en vreugde in ons hart mogen ervaren. Laten we vervuld zijn met de heilige bezieling!

Na de dienst konden we met elkaar van een gezellige maaltijd genieten!


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim