Persoonlijke voorbede gebedsteam

Na elke dienst in De Pelgrim is er een gebedsteam van twee personen beschikbaar voor een persoonlijk gesprek en voorbede. U kunt altijd bij hen terecht. Bijvoorbeeld wanneer iets u geraakt heeft tijdens de dienst, iets waar u mee worstelt of dank aan God die u wilt delen. Het kan groot of klein zijn: de leden van het team danken en bidden met u, verwoorden uw vragen, uw dank, uw zorgen. We vertrouwen er daarbij op dat God de gebeden leidt door de Heilige Geest. U kunt ons na de dienst vinden naast het podium.
.

Een ervaring van een gemeentelid:

Voorbede laten doen heeft God dichter bij me gebracht

“Vorig jaar heb ik in De Pelgrim na de dienst voor het eerst voorbede voor me laten doen. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel en had heel veel vragen, voelde me soms niet veel waard en zocht erg naar de zin van het leven en God’s doel met mijn leven.

Ik vond het erg bijzonder dat God tijdens de voorbeden heel concreet beelden doorgaf voor mij via de voorbidders. Ze deelden die beelden met mij na het bidden en dat trof mij  diep. Het maakte emoties in mij los waar ik me niet bewust van was en dat heeft mij erg geholpen. God zij geprezen dat hij op deze manier door mensen heen werkt!

Ook mijn eigen gebedsleven heeft zich, mede naar aanleiding van de ervaringen met het laten doen van voorbede, verrijkt en verdiept. Ik ben erg blij dat ik over mijn aanvankelijke terughoudendheid ben heengestapt en ik kan het iedereen van harte aanbevelen!
God’s Geest is heel concreet aanwezig wanneer christenen voor elkaar bidden.”


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim