Nieuwe achternaam

Al is uw kracht gering, u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend (Openbaring 3: 8)

Wat een prachtige bemoediging voor die gemeente toen in Filadelfia.
Wat mij betreft een kernwaarde voor kerk van Christus’ zijn:
Alles verwachten van zijn Woord en alles wagen om zijn Naam bekend te maken.
Bruikbaar voor zijn Koninkrijk. Dat is voor mij ook de waarde van het kerkverband.
Niet als gemeente alleen, maar in een verbond van gemeenten samen elkaar helpen en bewaren bij het Woord van de Heer en zijn opdracht om te getuigen in de wereld.
Dat is voor mij de kern van een gereformeerde kerkorde en  kerkrecht.
Samen bewaken dat de heerschappij van de Heer door zijn Geest optimale doorgang krijgt en niet wordt verhinderd of ingeperkt door individuen, vergaderingen, instanties of wie en wat dan ook!
We zijn als Nederlands Gereformeerd kerkverband op weg naar eenwording met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Niet om onszelf sterker of invloedrijker te maken te maken, maar om nog meer elkaar te kunnen helpen ‘om onder ons het woord van God tot zijn volle recht te doen komen’ (Kol 1: 25).
Een leuke uitdaging: wie bedenkt een treffende nieuwe naam voor dit toekomstige verbond van kerken?
lees hier meer:


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim