NGJ presenteert Jeugdwerktrends 2015

Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) heeft op vrijdag 2 januari zijn Jeugdwerktrends 2015 gepresenteerd. De tien trends zijn voorzien van tips aan jeugdwerkers. Het overzicht is te downloaden op de website van het NGJ.

NGJ LogoHet NGJ brengt sinds enkele jaren bij de start van een nieuw kalenderjaar een top tien met trends rondom (jeugd)werk in de kerk uit. De trends zijn niet bedoeld als toekomstvoorspelling, maar als een peiling van wat er leeft onder de jeugd en in het jeugdwerk en hoe daarop ingespeeld kan worden.

In de Jeugdwerktrends 2015 komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo ziet het NGJ het jeugdwerk steeds meer intergeneratief worden: jeugdleiders worden ‘verbinders’ van generaties. Discipelschap zal dit jaar eveneens een thema zijn, vanuit de gedachte dat jeugdwerkers ook met zichzelf geconfronteerd worden, en er zal meer aandacht zijn voor jongeren die afhaken.

Onder de jeugd zelf zijn zaken als ‘slowcial’, ‘Do-It-Yourself’ en eenzaamheid enkele van de trends. Zo is volgens een onderzoek van Eén Vandaag één op de drie jongeren eenzaam.

De volledige Jeugdwerktrends 2015 zijn te downloaden via www.ngkjeugdwerk.nl/shareware. In nummer 2 van OnderWeg (verschijning 24 januari) wordt er dieper op ingegaan.

NGJ presenteert Jeugdwerktrends 2015 verscheen in Onderweg.


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim