Ministrycursus

.
Cursus ministry/persoonlijke voorbede

In oktober 2019 en een terugkomsessie op 22 januari 2020 wordt in de Ned. Gereformeerde kerk  de Proosdij, Veenderweg 193 te Ede weer een cursus ministry/persoonlijke voorbede gehouden. Deze cursus wordt samen met leden van andere kerken in Ede georganiseerd.

Het doel van deze cursus is te leren bidden voor elkaar en het leren luisteren naar God. Voor de cursus wordt Module 1: De basis van gebedsministry van NewWine gebruikt. Dit cursusboek ontvangt iedere deelnemer/ster aan de cursus.

De opbouw van de cursus is elke avond als volgt:
Na een korte lofprijzing wordt er een onderwerp ingeleid en na de inleiding wordt er voor personen/elkaar gebeden.
Onderwerpen, die tijdens de cursus besproken worden zijn o.a. de vorm van het ministrygebed. De 4 thema-avonden zijn:
• De heelheid van Gods Koninkrijk
• Meebewegen met wat God aan het doen is
• De hele mens op het oog
• Vergeven ontvangen en anderen vergeven,

De terugkomsessie heeft als thema: Meewerken met God.
Als cursist leer je geleidelijk hoe een ministrygebed in elkaar zit en hoe je dit in praktijk kunt doen. Het oefenen gebeurt met broeders en zusters die ervaring hebben opgedaan met het ministry-gebed.
Groei in persoonlijk geloofs- en gebedsleven is een belangrijk thema.

De cursus wordt gehouden op 4 avonden en wel op de woensdagen 2, 9, 16 en 30 oktober 2019. De terugkomsessie is op 22 januari 2020.
Inloop cursusavond: 19.30 uur; aanvang 19.45 uur. Kosten cursus: € 15,00.

Opgave voor de cursus bij Jan van Bruggen. Dit kan per e-mail bruggenhuis@tiscali.nl of per tel. 0318-635153.

Het gebedsteam


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim