Leerhuis Israël Ede

Van alle vormen van etnisch en raciaal vooroordeel heeft het antisemitisme verreweg de langste geschiedenis. Al ver voor onze jaartelling was er al sprake van Jodenhaat. En al vroeg in de geschiedenis van de christelijke kerk waren er christenen die de Joden de schuld gaven van Jezus’ kruisiging.

In de Middeleeuwen kwamen daar nieuwe beschuldigingen bij zoals woeker, hostieschending, vergiftiging van bronnen en deelname aan samenzweringen tegen het christendom.

Later ging men de Joden zien als een vijandig ras dat een bedreiging vormde voor de raszuiverheid van de Europeanen. In het middeleeuwse West-Europa vonden ook de eerste Jodenvervolgingen plaats.

En het waren West-Europeanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plannen smeedden om de Joden uit te moorden.  In ieder tijdvak werden er nieuwe vooroordelen toegevoegd aan het anti-Joodse beeld zonder dat daarbij de oudere vooroordelen verdwenen.

Helaas is antisemitisme nog steeds aanwezig en in toenemende mate actueel.

Welkom in De Ark, Heyendaal 10 vanaf 19:45, aanvang 20:00, toegang vrij, vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

14 nov. ds. H. Poot
1 dec. ds. H. Poot
8 dec. ds. H. Poot
9 feb. dr. M. Mulder
6 april Asaf Pelled

Nadere info tel 0318-625051 bij Bart Amsing lid van de Ark.


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim