Preek van de week zondag 28 augustus

Gods kracht en heerlijkheid in de gemeente.

We besluiten het Onze Vader met de lofzegging: ‘Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid’. In Johannes 17 horen we wat Jezus bidt. Hij is totaal toegewijd aan de glorie van Zijn Vader. En omgekeerd. Door te eren ontvang je eer.  De Zoon vraag of de Vader hem wil verheerlijken zodat Hij de vader kan verheerlijken. Een heerlijkheid die niet bij God blijft, maar die Hij weer wil delen met zijn mensen op de aarde. The “Power and the Glory” in de gemeente, vooral zichtbaar in het wonder van liefde en eenheid. Wat een boodschap mag de gemeente zo zijn in een wereld die verscheurd wordt door haat en afgunst.  Staande op de puinhopen van Ground Zero New York 9/11 riep Bill Hybels het al uit: “de plaatselijke kerk is de hoop voor de wereld”. Maar hoe geloofwaardig zijn we? Is er power and glory? Graham Greene schreef een boek over de kerk zwak en ongeloofwaardig in haar vertegenwoordiger, een priester die niet zonder de drank kon, vervolgd en vernederd. Met als titel: The Power and the Glory.

The-power-and-the-glory

Was dat alleen maar cynisch? Of mogen we ondanks alle falen en zwakte Gods kracht en heerlijkheid in de kerk verwachten? Het gaat ook zeker niet om de ‘perfecte’ kerk. Jacob hinkte, Paulus had een doorn in het vlees. Hun glory was het geheim van de genade van Christus. Hij bidt voor zijn kerk! Daarom mogen we toch meer verwachten dan we ooit kunnen bedenken.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

 

 

 

 

 

 

power glory jezus


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim