Fotowedstrijd – A Rocha vraagt ruimte voor plant en dier rond de kerk

A Rocha wil met het programma ‘Hart voor de schepping’ (www.hartvoordeschepping.arocha.nl) lokale kerken ondersteunen oog te krijgen voor de schepping en kansen voor natuur in kerkgebouw en –tuin te benutten.

‘Hart voor de schepping’ bestaat uit een online database met preken, bijbelstudiemateriaal, gebeden en liederen over het thema geloof-natuur. Daarnaast biedt A Rocha concreet advies en begeleiding aan kerken die oog willen krijgen voor natuur of praktisch met natuurbehoud in en rond het kerkgebouw aan de slag willen.

Er is ook een fotowedstrijd aan gekoppeld,  aan de lancering van de website zie voor meer informatie: http://nederland.arocha.org/nl/hart-voor-de-schepping/fotowedstrijd-hart-voor-de-schepping/.


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim