Dienen, Delen en Doen – Inspirerende Ideeën

Twintig jaar Diaconaal Steunpunt is een mooi moment om stil te staan en vooruit te kijken. Dat doen we onder andere met deze uitgave. Stilstaan bij al het moois dat gebeurt in kerken. En vooruitkijken door dit moois te delen en daarmee andere kerken te inspireren.Het diaconaal bewustzijn in onze kerken is de laatste jaren gegroeid en dat is mooi! Er gebeurt veel op diaconaal gebied, zoals uit deze bundel blijkt. Het is goed om dat met elkaar te delen en zo elkaar te inspireren. Ook dat is dienen, delen en doen.

Derk Jan: ‘In de loop van de jaren is er veel veranderd op het diaconale terrein. Was de diaken vroeger iemand die zelf veel hulp verleende, tegenwoordig is de diaken iemand die coördineert, afstemt en gemeenteleden stimuleert zich in te zetten voor hun medemens. Ook ‘het werkveld’ verschuift. Hulp verlenen aan financiële nood in de kerk wordt meer en meer mensen helpen in de samenleving.’

Bron: http://diaconaalsteunpunt.nl/ 20 juni 2018

Voor dit jubileumboekje is o.a. de werkgroep Groene Genade van NGK de Pelgrim geïnterviewd, een mooie bijdrage in tal van mooie ideeën. Zie blz. 25-27 van het boekje.


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim