Collecte 22 november voor ‘Vrijwilligers dichtbij’ via sociale netwerkondersteuning

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) komt vanuit christelijk perspectief op voor de waarde van het leven en promoot het standpunt dat elk mens er mag zijn. Ze geeft via plaatselijke afdelingen ondersteuning door praktische hulp en een luisterend oor te bieden aan ieder die dit nodig heeft, ongeacht cultuur of levensovertuiging.

De NPV werkt met vrijwilligers en coördinatoren. De coördinatoren bespreken de hulpvragen met de hulpvragers in een zogenaamd keukentafelgesprek. Na het vaststellen van de benodigde hulp wordt er in de relatiesfeer van de hulpvrager en/of binnen de NPV gezocht naar vrijwilligers die de hulpvraag in kunnen vullen.

Door deze werkwijze wordt het sociaal netwerk van de hulpvrager vergroot en wordt de hulpvraag over meerdere schouders verdeeld. Zeker in deze tijd van corona. Samen met elkaar samen voor elkaar.

Zie de website van de NPV voor meer informatie over “Vrijwilligers dichtbij” via sociale netwerkondersteuning.

Een gift kun je overmaken naar de NPV Afdeling Ede e.o. via rekeningnummer NL74 RABO 0364 5325 80 o.v.v. “Vrijwilligers dichtbij”.

Van harte aanbevolen door onze diaconie!


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim