NIEUWS


 • 19 juni 2019

  Preek van de week – Ik heb niets, Lukas 11: 6

  Wat kun je als mens tegenover mens met lege handen staan. Als ambtsdrager in de kerk voel je dat eens te meer. Jezus moedigt dan aan, om met die verlegenheid bij de Vader aan te kloppen. Zondag a.s. bij de bevestiging van 4 nieuwe ambtsdragers . Lees meer

 • 4 juni 2019

  Nacht van gebed in Ede

  Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in E.G. Jonah, Bettekamp 99, gebouw ‘de Wissel’. Lees meer

 • 29 mei 2019

  Hemelvaart – megablijdschap

  Hemelvaart is hoe je het ook wendt of keer een afscheid. "Hij ging heen" En als het Franse spreekwoord waarheid bevat "Partir cést mourir un peu' - afscheid nemen is een beetje sterven, is het wel zeer opmerkelijk dat er bij de leerlingen geen verdriet bestaat, maar juist een grote vreugde bij de de opname in de hemel van hun Heer. Wat is er aan de hand? Donderdag ochtend 09.30 in de Pelgrim. Lees meer

 • 21 mei 2019

  Preek van de week – Sta in de weg of mee op weg. Dooppreek uit Lukas 5: 17-26 en Matteüs 12: 30

  Met Jezus zijn is identiek aan samenbrengen bij Hem. Wie uiteen drijft, is tegen Hem Waar staan wij tegenover elkaar, onze kinderen, de mensen om ons heen? Vormen we een sta in de weg, of we helpen de ander zicht te krijgen op Jezus? Lees meer

 • 9 mei 2019

  Preek van de week – Gods nederdalende liefde, Psalm 133

  Hoe hou je het vol om samen op te trekken als het soms zo tegenvalt? Psalm 133 nodigt ons uit Lees meer

 • 8 april 2019

  Eerlijk – Diaconaal Steunpunt

  Meewerken aan een meer rechtvaardige wereld, waarin iedereen tot zijn of haar recht komt, daar kunnen we hier en nu al mee beginnen. En dan gaat het om wat je wel kan doen en niet om wat je niet kan doen. Begin met die dingen waar je wel invloed op hebt. Stapje voor stapje. Lees meer

 • 22 maart 2019

  Preek van de week – Derde gebod – Misbruik de Naam van de HEER je God niet

  Dat God zijn Naam bekend heeft gemaakt, is een uitkomst!. Zijn Naam is als een veilige toren, een schuilkelder waar je naartoe kunt vluchten. Om maar één ding te noemen. Een Naam om aan te roepen en je wordt gered. Maar Gij heeft zich daarmee ook uitermate kwetsbaar gemaakt. We kunnen zijn naam misbruiken voor troebele zaken en Hem daarmee ernstig beschadigen. Er is nauwelijks iets wat de Heer hoger opneemt! Lees meer

 • 21 maart 2019

  Collecte voedselbank Ede zondag 24 maart

  Voedselbank Ede in voortbestaan bedreigd Lees meer

 • 14 maart 2019

  preek van de week – Is God God voor jou?

  Het eerste gebod - U zult geen ​andere ​goden​ voor Mijn aangezicht hebben - in Matteüs 6: 19-34 en biddag Lees meer

 • 8 maart 2019

  Preek van de week – Gods heiligheid – ik hoorde een stem die riep: Kom!

  Wees heilig, want ik ben heilig! Een onmogelijke opdracht? Het evangelie nodigt ons uit om het mee maken als een life-changing project Kom, stap in en maak het mee! Lees meer
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim