Bidstond voor de landelijke verkiezingen

Iedereen is welkom

Iedereen is uitgenodigd om als burger of overheidsdienaar aanwezig te zijn. Bidden voor overheden doen wij naar het voorbeeld van Jezus Christus, God wil betrokken zijn bij alles wat er in de wereld gebeurt. God is bij mensen en hun overheden betrokken en daarom komen mensen samen voor deze bidstond.

Voorgangers

Het initiatief komt van de maandelijkse bidstond van voorgangers in Ede. Er zullen dan ook diverse voorgangers uit Ede aanwezig zijn. Zo ook musici die de samenzang zullen begeleiden. Bekende liederen worden gezongen.Tot slot is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het genot van een kop koffie of thee.

Meer informatie volgt

Informatie over locatie volgt later. Aanvang bidstond zal zijn 19.30 uur. Let op de publicaties van de aankondigingen in uw kerkblad of nieuwsbrief, de dagbladen en lokale kranten in de weken vooraf aan de verkiezingsdag 15 maart 2017. Voor meer informatie kunt u verder contact opnemen met Mevr. Marie José Eberson.Tel: 0318 – 655751 , Email: mjceberson@telfort.nl.

 


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim