Adventsvesper

Op woensdagavond 11 december bent u van harte welkom om samen te komen voor wat ook wel een avondgebed wordt genoemd. Dit avondgebed vindt zijn oorsprong in het getijdengebed van de kloosters. De monniken bidden dagelijks op gezette tijden hun gebeden in verbondenheid met de traditie van eeuwen. In deze adventstijd nodigen we u uit om u bij deze traditie aan te sluiten. We zullen in dit gebedsmoment vooral de stilte laten spreken. Daarbij zullen we samen de psalmen bidden en zal er een meditatief moment zijn rond de lezing. Tijdens de viering zullen we met de voorzanger a capella zingen.

In deze opzet komen we terug bij de eenvoud die het avondgebed en de andere getijdengebeden zo krachtig maakt. De liturgische leiding is in handen van pastor Hans Lucassen en ds. Caroline Oosterveen.

U bent van harte welkom in de Oude Kerk van Ede aan de Grotestraat op woensdag 11 december om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim