17 – 23 januari 2016 Week van Gebed

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)2016_weekvangebed

Het materiaal dat MissieNederland en de Raad van Kerken vertaald hebben komt dit jaar uit Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig communistische land ons (in Nederland en alle landen waar christenen meebidden) oproepen om Gods grote daden te verkondigen. We zijn met hen verbonden door onze identiteit in Christus die we ontvingen dankzij Zijn reddingswerk

Op 17 januari zullen de gebedsboekjes worden verspreid in De Pelgrim. U kunt die thuis gebruiken, in verbondenheid met christenen over de hele wereld. Het is een voorrecht dat we in Ede ook samen met christenen uit allerlei gemeenten samen kunnen bidden, van 17-23 januari elke avond in De Ark, Heyendaal 10, steeds van 20-21 uur. De avonden worden achtereenvolgens geleid door Stef Looyen (Jonah), Peter Slingerland (Leger des Heils), Ton Vos (Pelgrim/Proosdij), Aart de Goede (Schuilplaats), Richard Saly, (Nieuwe Kerk), Robert Baak (Baptisten Op doortocht) en Henk de Wit (GKV Zuid).

Hartelijk welkom om daar mee te bidden!

Als u op 17 januari niet in de dienst bent, en toch graag het gebedsboekje thuis hebt, neem dan even contact met me op, dan zoeken we een oplossing.

Tineke Plooij, 0318 613454 tplooij@gmail.com

Zie ook de agenda op onze website


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim