We gaan op weg!”

Dit thema heeft het Bloementeam uitgekozen om u als gemeente mee te nemen in de Lijdenstijd, die dit jaar begon op 6 maart (Aswoensdag) en eindigt op zaterdag 20 april, de dag voor Pasen. De “weg” wordt uitgebeeld met de lap glanzende stof in de kleur paars; symbolisch voor de Lijdenstijd. De glans verbeeldt verwachting. De komende zondagen gaan we in vijf stappen aan de hand van veranderingen en toevoegingen verder op de “weg” naar Pasen.

We hopen deze symbolische uitbeelding van de Lijdenstijd u inspireert … en ons gebed is, dat het uw ervaring in de Lijdenstijd verdiept!

Het Bloementeam

We gaan op weg – Zondag 1

In deze eerste, sobere schikking worden nog meer voorwerpen gebruikt om iets uit te beelden, zoals de as die verwijst naar de vergankelijkheid van het aardse leven, met daar tegenover het kruis dat verwijst naar het eeuwige leven!

Het liggende kruis verwijst in deze weken naar het lijden van Jezus wat uitliep op het dragen van het kruis op weg naar Golgotha.

Het zand, de stenen en de stukken hout zijn dood materiaal, zij staan voor de dorheid van het lijden. Maar in de verte, aan het einde van de weg staat een klein groen plantje, symbool voor de hoop, het nieuwe leven.

We gaan op weg – Zondag 2

Ook deze tweede zondag in de Lijdenstijd zien we de “weg” naar Pasen uitgebeeld door de paarse stof. De dorheid en het dode materiaal, zoals de stenen en de stukken hout overheersen nog steeds, maar het groen (van de plantjes) wordt meer.

In de schikking is ook aandacht besteed aan de “Bidstond voor gewas en arbeid“, die deze zondag plaatsvindt.

Het nieuwe leven zien we in de uitlopende aardappels en de tot bloei komende bloembollen. De paarse – symbolische kleur van de Lijdenstijd – violieren getuigen ervan, dat ook op een zware en moeilijke weg, God voor Zijn schepping en voor ons blijft zorgen.

We gaan op weg – Zondag 3

De steeds terugkerende basis van de schikkingen in de Lijdenstijd is de “weg”; de paarse doek.

De stukken hout zijn op de “weg” neergelegd als voetstappen onderweg naar Pasen, op weg naar het Licht.

De bloembollen komen al verder tot bloei en er is steeds meer groen te zien, hierin komen de hoop en de verwachting tot uitdrukking.

Een klein detail in de schikking wordt pas van dichtbij zichtbaar. Het is de glazen kraal die symbool staat voor de tranen, veroorzaakt door de pijn en het lijden in deze weken vooruit lopend op Goede Vrijdag.

Maar daarna komt het feest van de opstanding van Jezus, de eeuwige overwinning op de dood.

 

We gaan op weg – Zondag 4

De dienst op deze 4de zondag in de Lijdenstijd is tevens een dienst met bijzondere aandacht voor de kinderen – een kinderdienst. Het thema van de dienst “Vertrouw op de Here God” komt niet alleen tot uiting in het zingen, het spreken en het luisteren, maar ook bij de schikking.
Uit de grote schaal mogen steentjes gepakt worden en op de “weg” gelegd. De steentjes staan symbool voor de (geloofs)zekerheid, die we – jong en oud – mogen ervaren door op ons hele levenspad op God te vertrouwen.

De paarse doek is nog de basis van de schikking, maar de kleur roze gaat steeds meer opvallen. Dat zien we in het boeket, wat iedere zondag wordt weggegeven namens De Pelgrim en op verschillende plekken bij de schikking: de anjers. De bloembollen in paars, roze en wit komen steeds meer tot bloei. Langzamerhand licht het paars op tot roze.

In de groene planten en de nu nog kleine stukjes mos zien we de hoop en de verwachting, die ons dichter bij Pasen brengen. Als Pelgrims gaan we, in vertrouwen op God, op weg naar Pasen!

We gaan op weg – Zondag 5

Tijdens deze dienst op de één na laatste zondag in de Lijdenstijd, zien we langs de “weg” en bij het kruis meer groen van planten en mos. Zij zijn het symbool van het nieuwe leven, de hoop en de verwachting op deze lijdensweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ook opvalt in de schikking – in vergelijking met de voorgaande zondag – is dat we steeds dichter komen bij de tijd, dat het Licht door gaat breken; dichter bij Pasen. Dit blijkt uit de tot volle bloei gekomen hyacintbollen en uit de roze bloemen bij de schikking en in het boeket.

Zo op het oog lijkt er niet zoveel veranderd in de schikking. Net zoals soms op onze levensweg weinig lijkt te veranderen. Het is voor ons niet altijd zichtbaar, maar we mogen erop vertrouwen dat God ons leidt en de wereld bestuurt.

We gaan op weg – Zondag 6

De laatste zondag van de Lijdenstijd wordt Palmpasen genoemd. Deze naam verwijst naar het moment dat Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijdt, zoals in het Oude Testament al is te lezen volgens de profetische woorden van Zacharia. Er is een grote menigte mensen in de stad voor het Paasfeest. Zij gaan Jezus tegemoet, want ze hebben gehoord van de opwekking van Lazarus. Jezus wordt binnengehaald als de verwachte koning. De mensen spreiden hun jassen uit over de weg en leggen palmtakken neer. De juichende menigte roept: “Lang leve de grote koning”.

In de schikking is te zien hoe de jassen en de palmtakken op de weg zijn gelegd.

 

 

 

 

 

 

Dichtbij het kruis ligt een met goud geborduurde omslagdoek, als symbool van de koningsmantel die de mensen Jezus toebedacht hadden.

Richting het kruis zien we de bloemen steeds lichter worden, bij het kruis en in het boeket zijn ze zachtroze, bijna wit.

De altijd groene klimop aan weerszijden van de “weg” staat voor God’s trouw die ons omgeeft op weg naar het Licht. Maar voordat het Licht doorbreekt, staat daar het kruis! Wij mogen nu al weten dat Jezus Christus overwinnaar is!